Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Ustawa rekrutacyjna podpisana przez Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 19 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

18 grudnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia m.in. zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie jeszcze na dotychczasowych zasadach.

3 grupy kryteriów istotnych w procesie rekrutacji

Nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), poprzez przeniesienie na poziom ustawy kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. Zgodnie z ustawą przyjęto trzy grupy kryteriów, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji:

  1. kryteria uwzględniające zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znajdują się w trudniejszej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. (między innymi wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, a także niepełnosprawność jego rodziców);
  2. kryteria określane przez organy prowadzące, których spełnienie powinno zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, jego rodziny, a także lokalnych potrzeb społecznych. Ustawa przewiduje, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu przypadającego na osobę w rodzinie kandydata;
  3. trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, w których są wymagane szczególne predyspozycje.
Więcej na temat nowych zasad rekrutacji w artykule: „Nowe zasady rekrutacji przyjęte przez Sejm”.

Ustawa doprecyzowuje też niektóre obszary pozarekrutacyjne. Wprowadza przepis dotyczący zatrudniania w przedszkolu osób niebędących nauczycielami w celu prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Ponadto dodano obowiązek dla gminy do zwrotu kosztów przejazdów opiekuna dziecka do czasu ukończenia przez nie 7. roku życia, w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km. Doprecyzowano także przepisy umożliwiające kształcenie specjalne w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego: publicznych i niepublicznych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale w przypadku rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 zachowano dotychczasowe rozwiązania.

Źródło:

  • strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (www.prezydent.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel