Ustawa rekrutacyjna podpisana przez Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

18 grudnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia m.in. zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie jeszcze na dotychczasowych zasadach.

18 grudnia 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia m.in. zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie jeszcze na dotychczasowych zasadach.

3 grupy kryteriów istotnych w procesie rekrutacji

Nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), poprzez przeniesienie na poziom ustawy kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. Zgodnie z ustawą przyjęto trzy grupy kryteriów, którymi należy się kierować w procesie rekrutacji:

  1. kryteria uwzględniające zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znajdują się w trudniejszej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. (między innymi wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, a także niepełnosprawność jego rodziców);
  2. kryteria określane przez organy prowadzące, których spełnienie powinno zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, jego rodziny, a także lokalnych potrzeb społecznych. Ustawa przewiduje, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu przypadającego na osobę w rodzinie kandydata;
  3. trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, w których są wymagane szczególne predyspozycje.
Więcej na temat nowych zasad rekrutacji w artykule: „Nowe zasady rekrutacji przyjęte przez Sejm”.

Ustawa doprecyzowuje też niektóre obszary pozarekrutacyjne. Wprowadza przepis dotyczący zatrudniania w przedszkolu osób niebędących nauczycielami w celu prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Ponadto dodano obowiązek dla gminy do zwrotu kosztów przejazdów opiekuna dziecka do czasu ukończenia przez nie 7. roku życia, w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km. Doprecyzowano także przepisy umożliwiające kształcenie specjalne w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego: publicznych i niepublicznych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale w przypadku rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 zachowano dotychczasowe rozwiązania.

Źródło:

  • strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (www.prezydent.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel