Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – projekt rozporządzenia

Wsparcie psychologiczne rodziców i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to główne zadania ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Przedstawiony przez MEN projekt zawiera szczegółowe zadania ośrodków, a także wymiar zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania.

Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze…

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie rozwiązań prawnych służących wykonaniu rządowego „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie działania 2.4. „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością”. Do zadań ośrodków należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo
… mają konkretne zadania

Projekt wymienia zadania, których realizacja została przypisana ośrodkom, i dotyczą one:

1) roli informacyjnej dla rodziców dziecka – za szczególnie istotne należy uznać wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka,

2) organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości,

3) udzielania interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia – podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny,

4) zapewniania specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, w zależności od ich potrzeb,

5) zapewniania konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka,

6) zapewniania usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka.

W projekcie podkreślono również konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy
z pracownikiem socjalnym oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewniania interdyscyplinarnej i kompleksowej  pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (projekt z 17 lipca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel