Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zadania ośrodków wspierających wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – projekt rozporządzenia

Wsparcie psychologiczne rodziców i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to główne zadania ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Przedstawiony przez MEN projekt zawiera szczegółowe zadania ośrodków, a także wymiar zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania.

Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze…

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie rozwiązań prawnych służących wykonaniu rządowego „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie działania 2.4. „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością”. Do zadań ośrodków należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo

… mają konkretne zadania

Projekt wymienia zadania, których realizacja została przypisana ośrodkom, i dotyczą one:

1) roli informacyjnej dla rodziców dziecka – za szczególnie istotne należy uznać wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka,

2) organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości,

3) udzielania interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia – podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny,

4) zapewniania specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, w zależności od ich potrzeb,

5) zapewniania konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka,

6) zapewniania usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka.

W projekcie podkreślono również konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy
z pracownikiem socjalnym oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewniania interdyscyplinarnej i kompleksowej  pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (projekt z 17 lipca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel