Zmiany dotkną również zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany dotkną również zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych

Kolejny projekt rozporządzenia MEN swą regulacją objął zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe zezwolenia takiego, podobnie jak dotychczas, udziela organ prowadzący, którego zadaniem jest prowadzenie szkoły publicznej odpowiedniego typu. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Nowe treści we wniosku o zezwolenie na założenie szkoły

W projekcie wprowadzono nowe wymogi w związku ze składaniem wniosku o zezwolenie na założenie szkoły publicznej, związane z wprowadzeniem do ustroju szkolnego 8-klasowej szkoły podstawowej. Otóż wnioskodawca chcący założyć szkołę podstawową o niepełnej strukturze organizacyjnej zgodnie z projektem powinien zawrzeć we wniosku informacje o klasach, które będą funkcjonowały w ramach takiej szkoły. Przypomnijmy, że nowe przepisy umożliwiają tworzenie szkół podstawowych (w tym filialnych) zawierających w strukturze organizacyjnej jedynie klasy I-III lub I-IV jak również „niepełnych” szkół podstawowych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i zakładach poprawczych. W każdym takim przypadku wniosek o udzielenie zezwolenia będzie musiał zawierać wspomnianą informację o klasach.

Jeśli zaś w szkole będzie funkcjonował oddział przedszkolny, wówczas założyciel będzie musiał wskazać we wniosku, że taki oddział zostanie utworzony. Nadto konieczne będzie doprecyzowanie, czy zakładana szkoła będzie szkołą dla dorosłych czy dla dzieci i młodzieży.

Nowości w zakresie opinii związanych z zezwoleniem

Zgodnie z projektem wymagane opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku szkoły lub placówki publicznej oraz jego najbliższym otoczeniu będą wydawane także w odniesieniu do budynków, w których zgodnie z wnioskiem mają funkcjonować szkoły filialne. W projekcie doprecyzowano również, że o opinię kuratora oświaty w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie szkoły występuje nie wnioskodawca, lecz organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia.

Zmiany w zakresie cofnięcia zezwolenia

Pewne zmiany dotyczą także cofnięcia zezwolenia na założenie szkoły. Otóż do przesłanek cofnięcia dodano nową okoliczność, a mianowicie konieczność uzyskania zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej. Zgody tej udziela organ prowadzący, który uprzednio udzielił zgody na jej założenie.

Źródło:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (projekt z 12 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel