Dzień Nauczyciela nie jest dniem wolnym od pracy

Agnieszka Kosiarz

Agnieszka Kosiarz

Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Data publikacji: 13 października 2014 r.
Poleć znajomemu

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże nauczyciele muszą stawić się w pracy.

Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy

Dzień Edukacji Narodowej (14 października) nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy w szkołach, ale jedynie nie prowadzi się w tym dniu zajęć lekcyjnych. Nie jest zatem dniem wolnym od zajęć innego rodzaju (art. 74 Karty Nauczyciela).

W dzień wolny od zajęć dydaktycznych szkoła zobowiązana jest m.in. zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto oprócz zajęć wychowawczych nauczyciel w taki dzień może być zobowiązany do wykonywania innych zajęć i czynności na terenie szkoły lub zapewnienia opieki dzieciom pozostającym na terenie szkoły.
W przedszkolach nie ma dni wolnych od zajęć

W placówkach nieferyjnych nie przewiduje się dni wolnych od zajęć, a dni wolne od pracy, podobnie jak w placówkach feryjnych, określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych. Organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola może ustalić przerwy w jego pracy. Jeżeli organ prowadzący ustali w określony dzień (np. piątek po Bożym Ciele, okres ferii letnich) przerwę w pracy przedszkola, jest to dzień wolny od pracy. Odpowiednie zapisy powinny w tym względzie znaleźć się w statucie przedszkola (§ 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.). Nauczyciele przedszkola mają prawo do urlopu wypoczynkowego określonego w planie urlopów.

W placówce nieferyjnej możliwe jest zatem skorzystanie z urlopu wypoczynkowego  w Dzień Nauczyciela, pod warunkiem, że zapewniona będzie tego dnia opieka dla dzieci.
Za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w Dzień Nauczyciela przysługuje wynagrodzenie

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry w pierwszym dniu miesiąca (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela). Zatem niezależnie od występujących w danym miesiącu dni wolnych od zajęć dydaktycznych nauczyciel otrzymuje w pierwszym dniu miesiąca wynagrodzenie w pełnej wysokości. Jedynie składniki wynagrodzenia, których wysokość może zostać ustalona na podstawie już wykonanych prac, wypłacane są w ostatnim dniu miesiąca (art. 39 ust. 4 KN). Do składników takich zaliczane jest m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Zasadą jest, iż wynagrodzenie to powinno zostać wypłacone za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zdaniem MEN, jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji w dni wolne od zajęć godzin ponadwymiarowych, do celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dni te traktuje się jako dni, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy.
Agnieszka Kosiarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel