Nowe kraje w eTwinningu

Data publikacji: 8 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 4 marca działa pilotażowy program eTwinning Plus dla Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Tunezji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli zainteresowanych współpracą z kolegami i szkołami z nowo włączonych krajów do zgłaszania się poprzez stronę internetową.

Od 4 marca działa pilotażowy program eTwinning Plus dla Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Tunezji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli zainteresowanych współpracą z kolegami i szkołami z nowo włączonych krajów do zgłaszania się poprzez stronę internetową.

Założona przez Komisję Europejską sieć eTwinning, w ramach której 100.000 szkół z 33 europejskich państw nawiązało ze sobą kontakty za pośrednictwem internetu, została rozszerzona 4 marca o szkoły w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie oraz w Tunezji. Uruchomienie programu eTwinning Plus pozwoli tym państwom na przyłączenie się do ogromnej klasy wirtualnej, w której uczniowie i nauczyciele mogą wiele nauczyć się o swoich rówieśnikach i partnerach oraz dzięki której mogą uczestniczyć w interaktywnych projektach, skupiających się na przykład na nauczaniu języków obcych lub matematyki. Jest to również okazja dla najmłodszych, by poznawać różne kultury i tradycje, a także odkrywać łączące ich podobieństwa.

eTwinning pozwala pokonywać bariery i przynosi wiele korzyści

eTwinning jest znakomitym projektem edukacyjnym, który ma ogromny potencjał pozwalający na pokonywanie barier. Kontakty między szkołami przynoszą niezwykłe korzyści wszystkim zaangażowanym; eTwinning daje im swobodę opracowywania kreatywnych i międzykulturowych projektów edukacyjnych, jednocześnie zachęcając dzieci do rozwijania swoich umiejętności informatycznych. Za pośrednictwem programu eTwinning Plus przenosimy tę sieć na nowy poziom - mówi Androulla Vassiliou, komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

eTwinning Plus to projekt pilotażowy, zapoczątkowany jako element unijnej polityki sąsiedztwa, a konkretnie - funkcjonującej w ramach partnerstwa wschodniego platformy „kontaktów między ludźmi", której celem jest pogłębienie dialogu z partnerami wschodnimi. Komisja planuje stopniowo rozszerzać projekt tak, aby objął państwa południowego sąsiedztwa, rozpoczynając od Tunezji. Na początku platforma eTwinning Plus będzie dostępna w języku angielskim i rosyjskim, które będą jej językami głównymi; na późniejszym etapie wprowadzone będą francuski i arabski. Platforma będzie służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce spotkań pozwalające na wymianę myśli. Ponadto umożliwi ona szkołom wyszukiwanie partnerów dla wspólnych projektów.

Partnerskie agencje wsparcia

Aby pomóc w utworzeniu sieci, powołano partnerskie agencje wsparcia we wszystkich zaangażowanych państwach. Agencje te będą promować program eTwinning Plus na szczeblu krajowym, zapewniać spełnianie potrzeb szkół w ramach programu i organizować szkolenia dla nauczycieli. Agencje będą wybierać szkoły uczestniczące w programie, kierując się takimi kryteriami jak wyposażenie komputerowe i znajomość języków obcych. Dopilnują, aby udział w programie brały szkoły z obszarów miejskich i wiejskich, a także dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych.

Budżet przeznaczony na eTwinning Plus wynosi 834.000 euro. Połowa tej sumy zostanie zainwestowana w opracowanie nowej platformy internetowej i prace koordynacyjne, pozostała część będzie przeznaczona na współfinansowanie partnerskich agencji wsparcia. Przydział środków w podziale na kraje wygląda następująco: Armenia 64.000 euro, Azerbejdżan 80.000 euro, Gruzja 64.000 euro, Mołdawia 80.000 euro oraz Ukraina 96.000 euro.

Krótka historia eTwiningu

eTwinning powstał w 2005 r. jako społeczność szkół w Europie i od tego czasu stale się rozwija. Już niemal 200.000 nauczycieli i ponad 100.000 szkół z 33 europejskich państw (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Turcja, Chorwacja i była jugosłowiańska republika Macedonii) zarejestrowało się, aby móc korzystać z tego bezpłatnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego szkolenie nauczycieli i realizację wspólnych projektów edukacyjnych. Portal projektu eTwinning jest dostępny w 25 językach.

Jest on częścią unijnego programu Comenius i otrzymuje co roku dofinansowanie w wysokości ok. 10 mln euro. Program nie służy finansowaniu projektów indywidualnych, lecz oferuje nauczycielom i uczniom narzędzia i wsparcie, takie jak portal eTwinning oraz seminaria dla nauczycieli.

W przeprowadzonym niedawno badaniu stwierdzono, że eTwinning jest prostym i efektywnym pod względem kosztów sposobem na nawiązywanie przez szkoły międzynarodowej współpracy. Ustalono również, że nauczyciele zaangażowani
w projekt eTwinning doskonalili swoje umiejętności, pogłębiali kontakty z uczniami i rozwijali swoje zawodowe sieci. Uczniowie czuli się lepiej zmotywowani i poprawiali swoje umiejętności pracy w zespole.

W ramach nowego programu „Erasmus dla wszystkich", którego realizacja rozpocznie się w 2014 r., Komisja Europejska zaproponowała opracowanie programu eTwinning jako platformy dla wszystkich szkół, które pragną współpracować niezależnie od dzielących je granic, przy wsparciu UE.

Dodatkowe informacje o programie znaleźć można na stronach internetowych: eTwinning Plus i Portal eTwinning.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel