Nowe kraje w eTwinningu

Data publikacji: 8 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 4 marca działa pilotażowy program eTwinning Plus dla Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Tunezji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli zainteresowanych współpracą z kolegami i szkołami z nowo włączonych krajów do zgłaszania się poprzez stronę internetową.

Założona przez Komisję Europejską sieć eTwinning, w ramach której 100.000 szkół z 33 europejskich państw nawiązało ze sobą kontakty za pośrednictwem internetu, została rozszerzona 4 marca o szkoły w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie oraz w Tunezji. Uruchomienie programu eTwinning Plus pozwoli tym państwom na przyłączenie się do ogromnej klasy wirtualnej, w której uczniowie i nauczyciele mogą wiele nauczyć się o swoich rówieśnikach i partnerach oraz dzięki której mogą uczestniczyć w interaktywnych projektach, skupiających się na przykład na nauczaniu języków obcych lub matematyki. Jest to również okazja dla najmłodszych, by poznawać różne kultury i tradycje, a także odkrywać łączące ich podobieństwa.

eTwinning pozwala pokonywać bariery i przynosi wiele korzyści

eTwinning jest znakomitym projektem edukacyjnym, który ma ogromny potencjał pozwalający na pokonywanie barier. Kontakty między szkołami przynoszą niezwykłe korzyści wszystkim zaangażowanym; eTwinning daje im swobodę opracowywania kreatywnych i międzykulturowych projektów edukacyjnych, jednocześnie zachęcając dzieci do rozwijania swoich umiejętności informatycznych. Za pośrednictwem programu eTwinning Plus przenosimy tę sieć na nowy poziom - mówi Androulla Vassiliou, komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

eTwinning Plus to projekt pilotażowy, zapoczątkowany jako element unijnej polityki sąsiedztwa, a konkretnie - funkcjonującej w ramach partnerstwa wschodniego platformy „kontaktów między ludźmi", której celem jest pogłębienie dialogu z partnerami wschodnimi. Komisja planuje stopniowo rozszerzać projekt tak, aby objął państwa południowego sąsiedztwa, rozpoczynając od Tunezji. Na początku platforma eTwinning Plus będzie dostępna w języku angielskim i rosyjskim, które będą jej językami głównymi; na późniejszym etapie wprowadzone będą francuski i arabski. Platforma będzie służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce spotkań pozwalające na wymianę myśli. Ponadto umożliwi ona szkołom wyszukiwanie partnerów dla wspólnych projektów.

Partnerskie agencje wsparcia

Aby pomóc w utworzeniu sieci, powołano partnerskie agencje wsparcia we wszystkich zaangażowanych państwach. Agencje te będą promować program eTwinning Plus na szczeblu krajowym, zapewniać spełnianie potrzeb szkół w ramach programu i organizować szkolenia dla nauczycieli. Agencje będą wybierać szkoły uczestniczące w programie, kierując się takimi kryteriami jak wyposażenie komputerowe i znajomość języków obcych. Dopilnują, aby udział w programie brały szkoły z obszarów miejskich i wiejskich, a także dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych.

Budżet przeznaczony na eTwinning Plus wynosi 834.000 euro. Połowa tej sumy zostanie zainwestowana w opracowanie nowej platformy internetowej i prace koordynacyjne, pozostała część będzie przeznaczona na współfinansowanie partnerskich agencji wsparcia. Przydział środków w podziale na kraje wygląda następująco: Armenia 64.000 euro, Azerbejdżan 80.000 euro, Gruzja 64.000 euro, Mołdawia 80.000 euro oraz Ukraina 96.000 euro.

Krótka historia eTwiningu

eTwinning powstał w 2005 r. jako społeczność szkół w Europie i od tego czasu stale się rozwija. Już niemal 200.000 nauczycieli i ponad 100.000 szkół z 33 europejskich państw (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Turcja, Chorwacja i była jugosłowiańska republika Macedonii) zarejestrowało się, aby móc korzystać z tego bezpłatnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego szkolenie nauczycieli i realizację wspólnych projektów edukacyjnych. Portal projektu eTwinning jest dostępny w 25 językach.

Jest on częścią unijnego programu Comenius i otrzymuje co roku dofinansowanie w wysokości ok. 10 mln euro. Program nie służy finansowaniu projektów indywidualnych, lecz oferuje nauczycielom i uczniom narzędzia i wsparcie, takie jak portal eTwinning oraz seminaria dla nauczycieli.

W przeprowadzonym niedawno badaniu stwierdzono, że eTwinning jest prostym i efektywnym pod względem kosztów sposobem na nawiązywanie przez szkoły międzynarodowej współpracy. Ustalono również, że nauczyciele zaangażowani
w projekt eTwinning doskonalili swoje umiejętności, pogłębiali kontakty z uczniami i rozwijali swoje zawodowe sieci. Uczniowie czuli się lepiej zmotywowani i poprawiali swoje umiejętności pracy w zespole.

W ramach nowego programu „Erasmus dla wszystkich", którego realizacja rozpocznie się w 2014 r., Komisja Europejska zaproponowała opracowanie programu eTwinning jako platformy dla wszystkich szkół, które pragną współpracować niezależnie od dzielących je granic, przy wsparciu UE.

Dodatkowe informacje o programie znaleźć można na stronach internetowych: eTwinning Plus i Portal eTwinning.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel