UE: raport na temat młodzieży

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 24 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 10 września 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Raport UE na temat młodzieży. Zaapelowano w nim o traktowanie zatrudnienia osób młodych, włączenia społecznego, zdrowia i dobrostanu młodzieży jako priorytetów polityki UE na rzecz młodzieży.

Dnia 10 września 2012 r. Komisja Europejska opublikowała Raport UE na temat młodzieży. Zaapelowano w nim o traktowanie zatrudnienia osób młodych, włączenia społecznego, zdrowia i dobrostanu młodzieży jako priorytetów polityki UE na rzecz młodzieży.

Intensywne działania na rzecz wsparcia młodzieży

W raporcie, przygotowywanym co trzy lata przez Komisję, podkreślono, że UE i państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania mające na celu wspieranie młodych ludzi, których szczególnie dotknął kryzys gospodarczy.

Bezrobocie większe o 50 procent

Od początku kryzysu bezrobocie osób w wieku 15-24 lat w UE wzrosło o ponad 50 procent: ze średniej wynoszącej 15 proc. w lutym 2008 r. do 22,5 proc. w lipcu bieżącego roku. Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że stopa bezrobocia osób młodych jest najwyższa w:

  • Grecji (53,8 proc.) i
  • Hiszpanii (52,9 proc.).
W całej UE ponad 30 proc. młodych bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad roku.
Więcej inicjatyw w zakresie edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości

W Raporcie stwierdzono, że prawie wszystkie państwa członkowskie wdrażają strategię UE na rzecz młodzieży, która ma za zadanie stworzyć więcej lepszych możliwości dla młodzieży i propagować aktywność obywatelską, włączenie społeczne i solidarność. Od czasu opublikowania poprzedniego Raportu w 2009 r. państwa członkowskie rozwinęły skierowane do młodych ludzi inicjatywy w zakresie edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Kolejnym krokiem będzie przedłożenie raportu Radzie i jego wspólne przyjęcie przez Radę i Komisję w listopadzie tego roku.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska.

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel