Kwalifikacje nauczycieli religii ewangelickiej

Data publikacji: 9 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

8 maja 2012 r. zostało podpisane a zarazem weszło w życie Porozumienie, które określa kwalifikacje zawodowe wymagane od nauczycieli religii zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym. Nauczyciele mają trzy lata na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

8 maja 2012 r. zostało podpisane a zarazem weszło w życie Porozumienie, które określa kwalifikacje zawodowe wymagane od nauczycieli religii zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym. Nauczyciele mają trzy lata na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

Co określa porozumienie

W porozumieniu podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono:

  • formy uzyskiwania kwalifikacji przez nauczycieli religii ewangelickiej, w tym przygotowania teologicznego do nauczania religii,
  • kwalifikacje nauczycieli religii ewangelickiej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
  • kwalifikacje nauczycieli religii ewangelickiej do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych.
W porozumieniu ustalono ponadto warunki skierowania nauczyciela religii ewangelickiej do pracy w przedszkolach i szkołach przez właściwe władze kościoła.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

  • Porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 8 maja 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel