Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Umowa zlecenia z nauczycielem w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej

Pytanie: W zespole szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych zatrudniona jest nauczycielka na podstawie umowy na 13/18 etatu jako nauczycielka angielskiego w gimnazjum. Jednocześnie nauczycielka prowadzić kurs popołudniowy języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE. Kurs jest dodatkowo płatny, dla chętnych uczniów z zespołu. Kurs firmowany jest przez zespół, ale poza programem dydaktycznym, poza nadzorem dydaktycznym, czas zajęć i program jest ustalany pomiędzy nauczycielem a kursantami. Stawka nauczyciela za kurs jest wyższa, niż stawka w umowie o pracę. Czy nauczycielka może realizować ten kurs na podstawie umowy zlecenia?

Nie można zatrudnić nauczyciela wspomagającego bez kwalifikacji

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej na etacie nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej?

Informacja o niekaralności nie jest wymagana przy przekształceniu formy zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczyciel, którego stosunek pracy ulega przekształceniu z umowy o pracę w mianowanie, powinien przedstawić informację o niekaralności z KRK?

Przedłużenie zatrudnienia na czas określony

Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony jest na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela w wymiarze pełnym 18/18. Zastępowany nauczyciel wraca do pracy. Dla nauczyciela, który go zastępował, przewidziane jest dalsze zatrudnienie ale wymiarze 6/18 aby poprowadzić zajęcia w klasie maturalnej. Jakim dokumentem należy dokonać zmiany warunków zatrudnienia i do kiedy nauczyciel powinien być zatrudniony, biorąc pod uwagę że będzie prowadzić zajęcia tylko w klasie maturalnej?

Wymiar zajęć i stanowisko nauczyciela – jak określić je w umowie o pracę

Pytanie: Co należy wpisać w umowie o pracę w pozycji „wymiar czasu pracy”, zawieranej z nauczycielem na np. 5/18 wymiaru zajęć? (niepełny etat, czy 5/18). Co powinno być wpisane w pozycji „stanowisko”?

Wymiar zajęć wskazujemy tylko w nauczycielskiej umowie o pracę

Pytanie: Jakie zapisy powinien zawierać akt mianowania oraz umowa o pracę z pracownikiem pedagogicznym w odniesieniu do wymiaru jego etatu?

Określenie pensum w informacji o warunkach zatrudnienia

Pytanie: Czy w informacji o warunkach zatrudnienia wręczanej nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony na jeden rok szkolny i w niepełnym wymiarze czasu pracy należy w punkcie 1 określić obowiązującą normę czasu pracy proporcjonalnie do etatu, np. nauczyciel ma 13.25 godzin dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu. Czy też jego obowiązująca norma czasu pracy wynosi 29,6 godzin tygodniowo?

Kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki a prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Pytanie: Czy nauczyciel po oligofrenopedagogice może prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne z uczniem z zespołem Aspergera?

Nauczyciel skazany za przestępstwo nieumyślne może być zatrudniony w szkole

Pytanie: Czy mogę zatrudnić na czas określony nauczyciela, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 3 lata za nieumyślne spowodowanie wypadku? Jednocześnie nauczyciel został ukarany karą dyscyplinarną zwolnieniem z pracy, z tym, że aktualnie pracuje nadal i jest w trakcie odwoływania się od decyzji komisji dyscyplinarnej.

Przekształcenie stosunku pracy nie wcześniej niż 1 września 2004 r.

Pytanie: Jak rozwiązać sytuację z nauczycielem który wystąpił z pismem o potwierdzenie, że jego stosunek pracy jest przekształcony w mianowanie. W 2000 r. nauczycielka uzyskała mianowanie, niestety poprzedni dyrektor potwierdził przekształcenia stosunku pracy. W maju 2016 r. nauczycielka otrzymała ograniczenie zatrudnienie, ale w poprzednich latach była zatrudniona na cały etat. Czy możemy na dzień dzisiejszy wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie umowy w mianowanie? Czy istniały przesłanki, żeby wręczyć Pani ograniczenie zatrudnienia, a nie wypowiedzenie zmieniające w zeszłym roku, kiedy nauczycielka spełniała warunki przekształcenia umowy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel