Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Kwalifikacje nauczycieli prowadzących język polski dla obcokrajowców w szkole niepublicznej

Pytanie: Jakie kwalifikacje są wymagane od nauczycieli udzielających w niepublicznej szkole podstawowej dodatkowych lekcji języka polskiego obcokrajowcom? (klasy I-III, I etap edukacyjny)?

Brak suplementu do dyplomu – czy dyrektor może zweryfikować przygotowanie pedagogiczne kandydata na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku nauczycielki przedstawiła dyplom ukończenia studiów licencjackich filologia angielska z językiem niemieckim oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności filologia angielska. Nie dostarczyła suplementu potwierdzającego kwalifikacje nauczycielskie, tylko indeks z zaliczeniami przedmiotów: przygotowanie do zawodu nauczyciela, metodyka nauczania języka angielskiego, wstęp do glottodydaktyki ogólnej. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że posiadana ona przygotowanie pedagogiczne?

Przedłużenie umowy na zastępstwo na okres urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć kończy urlop rodzicielski w dniu 15 maja. Zadeklarował, że od 16 maja będzie korzystał z zaległego urlopu za wakacje ( wypoczynkowy urlop uzupełniający) w wymiarze 6 tygodni. Czy mogę przedłużyć umowę nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo za ww. nauczyciela na czas jego urlopu uzupełniającego?

Akt mianowania – dwa różne znaczenia, których nie można utożsamiać

Pytanie: Co powinien zawierać dokument służący do nawiązania stosunku pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym?

Oligofrenopedagogika wystarczy do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Czy nauczyciel, który skończył oligofrenopedagogikę, może być nauczycielem wspomagającym, lub chociaż asystentem nauczyciela?

Jak zatrudnić nauczyciela w ośrodku sportowym z bursą

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w zespole placówek, w skład którego wchodzi placówka feryjna (bursa) i nieseryjna (sekcje sportowe). Jak wyliczyć dla niego urlop wypoczynkowy i w jakim terminie go udzielić?

Wskazanie nowego podstawowego miejsca zatrudnienia w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania jeszcze w 2007 r. złożyła oświadczenie przy zatrudnieniu, że wskazuje inną szkołę jako podstawowe miejsce pracy. Teraz zaś w trakcie roku szkolnego wskazuje naszą szkołę jako podstawowe miejsce pracy i jednocześnie zwraca się z prośbą o umożliwienie nauczania w innej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Czy nauczyciel może wskazać nowe podstawowe miejsce zatrudnienia? Jak zareagować?

Ograniczenie podwójnego zatrudnienia dla związkowca korzystającego ze zniżki

Pytanie: Nauczyciel w macierzystej szkole jest zatrudniony na pełnym etacie, ale korzysta jednocześnie z racji pełnienia funkcji prezesa oddziału związków zawodowych ze zniżki pensum, tj. realizuje 12 godzin, zamiast 18. Okazało się, że zamierza także podjąć zatrudnienie w innej szkole w wymiarze 4/18. Czy w takiej sytuacji dyrektor macierzystej szkoły może wydać pozwolenie na zatrudnienie w innej szkole? Jak to się ma do obniżki pensum w macierzystej szkole?

Nauczyciel na zastępstwo – w jakim momencie należy go zatrudnić

Pytanie: Chcę zastąpić nauczycielkę, która od 1 kwietnia przebywać będzie na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Czy szkoła ma możliwość zatrudnienia w miejsce tejże nauczycielki innego nauczyciela na czas zastępstwa od razu czy dopiero po 33 dniach?

Praca w szkole i innej jednostce samorządowej jednocześnie – czy to możliwe

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły średniej podległej starostwu powiatowemu. Czy mogę zatrudnić od 1 września na 1/2 etatu nauczyciela do przedmiotów zawodowych w technikum, jeśli on jest dyrektorem żłobka gminnego podległym pod wójta gminy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel