Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Zatrudnienie nauczyciela stażysty w ramach robót publicznych

Pytanie: Czy można zatrudnić nauczyciela stażystę w ramach robót publicznych na okres od 1 września 2017 do 31 maja 2018 r.? Jaką podstawę prawną podać w umowie o pracę?

Dodatkowe zatrudnienie w szkole wyższej nie wymaga zgody dyrektora

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze godzin w liceum musi otrzymać zgodę dyrektora na dodatkowe zatrudnienie na wyższej uczelni?

Asystent nauczyciela i nauczyciel w jednej osobie - ile umów o pracę?

Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela, który musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel pozwala na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku nauczyciela oraz na stanowisku asystenta. Sprawdź, czy w takim przypadku można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy też należy nawiązać dwa odrębne stosunki pracy?

Brak suplementu do dyplomu – czy dyrektor może zweryfikować przygotowanie pedagogiczne kandydata na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku nauczycielki przedstawiła dyplom ukończenia studiów licencjackich filologia angielska z językiem niemieckim oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności filologia angielska. Nie dostarczyła suplementu potwierdzającego kwalifikacje nauczycielskie, tylko indeks z zaliczeniami przedmiotów: przygotowanie do zawodu nauczyciela, metodyka nauczania języka angielskiego, wstęp do glottodydaktyki ogólnej. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że posiadana ona przygotowanie pedagogiczne?

Czy w umowie o pracę należy wskazać, że nauczyciel realizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Pytanie: W skład zespołu szkół wchodzą następujące szkoły: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Obecnie planujemy prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe. Co powinno się wpisać w umowie o pracę z nauczycielem, który będzie realizował te kursy?

Edukacja wczesnoszkolna po studium z zakresu wychowania przedszkolnego

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel ukończył studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne, a następnie studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne, to posiada kwalifikacje do nauczania w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna)?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel WOS ?

Pytanie: Czy doktor prawa ma uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum?

Kwalifikacje do pełnienia stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolu

Pytanie: Czy osoba, która ukończyła kierunek pedagogika i posiada tytuł zawodowy licencjata w specjalności: logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i prowadzi w przedszkolu zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne, może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Osoba ta we wrześniu kończy również studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w liceum - czy wystarczy licencjat?

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada licencjat kierunek wychowanie fizyczne i specjalność nauczycielska może uczyć wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym?

Kwalifikacje nauczyciela oddziału przedszkolnego do pracy w świetlicy

Pytanie: Czy nauczyciel mający kwalifikacje do wychowania przedszkolnego oraz terapii pedagogicznej (kurs kwalifikacyjny) może pracować w świetlicy w szkole podstawowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel