Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciela po licencjacie

Pytanie: Czy aktualnie mogę jeszcze zatrudnić nauczyciela w przedszkolu, który ma ukończone tylko studia licencjackie?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy placówka niepubliczna (szkoła, przedszkole) może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji? Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna?

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge(2)

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu)

W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę. Czy powinna być zawarta do końca zajęć czy roku szkolnego?  Przeanalizujmy to.

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę nauczyciela

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela należy szczegółowo i liczbowo wymienić wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami? Czy wówczas w przypadku każdej zmiany przepisów powodujących zmianę wysokości wynagrodzenia nauczyciela trzeba zmieniać warunki zatrudnienia?  

7da1be2c5942ef9a2787fdcd472c5561cec9d9c6-xlarge

Zasady zatrudniania nauczycieli religii

Mimo, że zatrudnienie nauczyciela religii wymaga specjalnego skierowania, zasady nawiązywania stosunku pracy są takie same jak w przypadku innych nauczycieli tj. przede wszystkim uzależnione są od posiadanego stopnia awansu oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Sprawdź, jak zatrudnić nauczycieli religii oraz co się dzieje z umową w przypadku, gdy nauczyciel ten zostanie np. przeniesiony do innej parafii.

Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem na okres 5 lat

Pytanie: Czy nauczyciela można zatrudnić nauczyciela na czas określony 5 lat, jeśli potrzeba taka wynika z organizacji nauczania tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Czas trwania umowy o pracę nauczyciela stażysty

Pytanie: Czy nauczyciela stażystę zatrudnia się na okres prowadzenia zajęć (jest to czas wystarczający do zrealizowania stażu) czy na cały rok szkolny?

Zasady zatrudniania nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Na jakich zasadach zatrudnia się nauczyciela wspomagającego i ile wynosi jego pensum?

Dwóch uczniów z Zespołem Aspergera w jednej klasie – ilu nauczycieli wspomagających

Pytanie: Czy jeśli w jednej klasie jest dwóch uczniów z Zespołem Aspergera to czy należy zatrudnić dwóch nauczycieli wspomagających czy tylko jednego, który będzie zajmować się tą dwójką uczniów? 

Ustalenie wyższego wynagrodzenia nauczyciela niż z rozporządzenia

Gdy nauczyciel nie chce być zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela z uwagi na niskie wynagrodzenie

Pozyskanie nauczycieli do pracy jest często trudne, szczególnie gdy w danym regionie brakuje specjalistów. Czasami młodzi nauczyciele, mając wymagane kwalifikacje, podjęliby się pracy w szkole ale nie za pensję stażysty. Czy w takim przypadku da się zapewnić wyższe wynagrodzenie np. zatrudniając nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel