Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Zgłoszenie do PIP konieczności zatrudniania nauczyciela na czas określony

Pytanie: Nauczyciel zatrudniany jest co roku na okres ok. 10 miesięcy do prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Czy, aby nie doszło do przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową, wystarczy zawiadomić PIP o konieczności czasowego zatrudniania nauczyciela? 

E-informacja z KRK jako potwierdzenie niekaralności nauczyciela

Pytanie: Czy zatrudniając nowego nauczyciela szkoła może przyjąć jako ważny dokument Informację o osobie z krajowego rejestru karnego w formie wizualizacji dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez system e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości ?  

Nauczyciel akademicki w szkole – stopień awansu i rodzaj umowy

Nauczyciel akademicki w szkole – stopień awansu i rodzaj umowy

Karta Nauczyciela przewiduje skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli akademickich. W zależności od posiadania tytułu naukowego oraz stażu pracy na uczelni, nauczyciel akademicki może uzyskać z dniem zatrudnienia stopień nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego. Sprawdź, czy w związku z tym musi posiadać także przygotowanie pedagogiczne i jak zatrudnić nauczyciela, który go nie ma. 

Czy OP może zabraniać zatrudnienia pracownika

Pytanie: Czy wójt może zakazać dyrektorowi zatrudnienia pracownika w miejsce innego odchodzącego pracownika?

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Choroba może pokrzyżować nie tylko plany osobiste, lecz też zawodowe np. gdy w planowanym dniu podpisania umowy o pracę kandydat do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, czy przyszły pracownik może nawiązać stosunek pracy w czasie choroby.

Zatrudnienie nauczyciela niepełnosprawnego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanych może pracować w dwóch różnych placówkach?  

Pierwszeństwo osoby niepełnosprawnej w konkursie na stanowisko urzędnicze

Pytanie: Czy ustalając procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych do konkursu na stanowisko urzędnicze, uwzględnia się wszystkich pracowników łącznie z nauczycielami, czy tylko pracowników niepedagogicznych? Kiedy osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo przy objęciu stanowiska urzędniczego?

Pracodawca w umowie o pracę dyrektora szkoły

Pytanie: Kto jest pracodawcą dyrektora szkoły będącego nauczycielem – wójt, gmina czy szkoła?

pomoc nauczyciela

Pracownik z art. 15 Prawa oświatowego – zasady zatrudniania, wymiar urlopu i wynagrodzenie

Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem w szkole osoby niebędącej nauczycielem oraz jakie ma ona uprawnienia pracownicze. Przekonaj się, czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 Prawa oświatowego podlega ocenie pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej oraz na jakich zasadach korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem bez informacji z KRK

Pytanie: Nauczyciel, który miał być zatrudniony 1 września złożył oświadczenie o niekaralności i wskazał, że informację z KRK przedstawi 3 września. Czy można podpisać umowę już od 1 września?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel