Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Przekształcenie stosunku pracy nie wcześniej niż 1 września 2004 r.

Pytanie: Jak rozwiązać sytuację z nauczycielem który wystąpił z pismem o potwierdzenie, że jego stosunek pracy jest przekształcony w mianowanie. W 2000 r. nauczycielka uzyskała mianowanie, niestety poprzedni dyrektor potwierdził przekształcenia stosunku pracy. W maju 2016 r. nauczycielka otrzymała ograniczenie zatrudnienie, ale w poprzednich latach była zatrudniona na cały etat. Czy możemy na dzień dzisiejszy wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie umowy w mianowanie? Czy istniały przesłanki, żeby wręczyć Pani ograniczenie zatrudnienia, a nie wypowiedzenie zmieniające w zeszłym roku, kiedy nauczycielka spełniała warunki przekształcenia umowy?

Nieprawidłowo zawarta umowa o pracę przekształci się w mianowanie w pierwszym dniu kolejnego miesiąca

Pytanie: Nauczycielka mianowana była zatrudniana od kilku lat na czas określony (niepełny wymiar czasu pracy a w ostatnich miesiącach roku szkolnego 2015/2016 cały etat). Od 1 września 2016 r. otrzymała cały etat. Czy należy ją od tego roku szkolnego zatrudnić na podstawie aktu mianowania, czy umowy o pracę na czas nieokreślony? Kiedy nastąpi przekształcenie umowy? Druga nauczycielka zatrudniana dotychczas na takich samych zasadach w sierpniu uzyskała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Również od tego roku szkolnego została zatrudniona na cały etat. Jaką ona powinna otrzymać umowę?

Aktualność informacji o niekaralności z KRK

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole do czerwca 2016 r. Od września będzie zatrudniony ponownie. Czy ma obowiązek dostarczyć kolejny raz zaświadczenie o niekaralności?

Konsekwencje nieprzestrzegania wymogu niekaralności

Pytanie: Jakie konsekwencje poniesie dyrektor niepublicznej placówki, jeżeli psychologa do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, mimo że został on prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie?

Nie musisz informować organu nadzoru o zatrudnieniu nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Pytanie: Nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji pedagogicznych. Od października rozpocznie studia podyplomowe w tym zakresie. Czy dyrektor szkoły zatrudniając takiego nauczyciela powinien powiadomić organ prowadzący/nadzorujący, a jeżeli tak to w jaki sposób?

Przekształcenie formy zatrudnienia w mianowanie a potwierdzenie niekaralności

Pytanie: Jeżeli nauczyciel uzyskał w lipcu 2016 r. stopień nauczyciela mianowanego i jego zatrudnienie od 1 września 2016 r. będzie przez mianowanie. Czy powinien mieć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego?

Równoczesna praca w szkole publicznej i niepublicznej

Pytanie: Rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia w szkole publicznej masowej. Nowa placówka chce mnie zatrudnić z dniem 16 sierpnia- czy mogę być przez te dwa tygodnie zatrudniona w obu placówkach? Druga szkoła jest prywatna i tam się przenoszę, a zaczynają tam pracę 16 sierpnia.

Zatrudnienie na zastępstwo w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: W maju jeden z nauczycieli w Gimnazjum dostał wypowiedzenie w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole. Nauczyciel ten złożył podanie o przeniesienie w stan nieczynny. Prawdopodobnie będzie możliwość przywrócenia tego nauczyciela do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy ponieważ jeden z nauczycieli jest chory i stara się o urlop dla poratowania zdrowia skorzysta z na urlopu dla poratowania zdrowia. Czy przywracając tego nauczyciela do pracy, podpisujemy z nim umowę na czas zastępstwa za nauczyciela, który będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, czy do czasu kiedy kończy się stan nieczynny?

Informacja z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dopiero od 2017 r.

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole do 31 sierpnia 2016 r., który będzie ponownie przyjęty do pracy od 1 września 2016 r., musi dostarczyć informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych?

Umowa na zastępstwo, czy godziny ponadwymiarowe … a może obydwa rozwiązania jednocześnie

Pytanie: Z powodu nieobecności nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym chcielibyśmy wyznaczyć zastępstwo w następujący sposób: pół etatu dla nowej osoby (umowa na zastępstwo), a pozostałe godziny realizowane przez stałych pracowników. Czy można wykazać to jako godziny ponadwymiarowe? Czy też należy z każdym ze stałych pracowników podpisać umowę na zastępstwo?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel