Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Obowiązkowa umowa o pracę w niepublicznym punkcie przedszkolnym

Pytanie: Jesteśmy niepublicznym punktem przedszkolnym, w którym wszyscy pracownicy świadczą pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy także nas będzie dotyczył obowiązek zatrudniania na umowę o pracę od 1.01.2018?

Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem w przedszkolu – kwalifikacje nauczyciela

Pytanie: Do przedszkola ogólnodostępnego zostało przyjęte 5-letnie dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Jedno z zaleceń dla przedszkola brzmi : indywidualne zajęcia rewalidacyjne usprawniające zaburzone funkcje i wspierające proces edukacyjny. Nauczyciel z konkretnie jakimi kwalifikacjami powinien prowadzić zajęcia z tym dzieckiem?

Procedura uzyskania informacji z CROD w przypadku pierwszej pracy w oświacie

Pytanie: Chcemy zatrudnić osobę na stanowisku nauczyciela, która wcześniej nie pracowała w placówce oświatowej. Jak wygląda procedura wystąpienia do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w takim przypadku? Czy będzie wystarczające zweryfikowanie jej za pomocą SIO PESEL, czy dodatkowo należy jeszcze wystąpić na piśmie o informację, czy osoba ta widnieje w rejestrze?

Zatrudnienie katechety na dwóch stanowiskach – ile umów o pracę

Pytanie: Katecheta ma skierowanie biskupa do nauczania religii na czas nieokreślony. W szkole nie ma godzin religii na pełny etat. Katecheta jest nauczycielem dyplomowanym, oprócz religii ma jeszcze uprawnienia do nauczania plastyki. Razem z religią i plastyką miałby pełny etat. W szkole nie ma innego nauczyciela plastyki, więc są warunki do zatrudnienia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. Czy można zatrudnić katechetę na podstawie mianowania i powierzyć mu nauczanie religii i plastyki w ramach jednego stosunku pracy, czy należy zawrzeć dwie osobne umowy?

Stanowisko pracy w akcie mianowania

Pytanie: Jak prawidłowo określić stanowisko pracy w akcie mianowania? Czy wystarczy wpisać „nauczyciel” czy trzeba sprecyzować np. „nauczyciel matematyki” albo „nauczyciel języka polskiego i historii”?

Kwalifikacje do WDŻ w technikum

Pytanie: Jakie kwalifikacje są wymagane od nauczyciela do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w technikum i branżowej szkole I stopnia? Czy nauczycielka, która jest pedagogiem szkolnym i w roku 1996 ukończyła kurs doskonalenia zawodowego w zakresie wychowania prorodzinnego w wymiarze 110 godzin zajęć dydaktycznych, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie?

Zatrudnienie nauczyciela stażysty w ramach robót publicznych

Pytanie: Czy można zatrudnić nauczyciela stażystę w ramach robót publicznych na okres od 1 września 2017 do 31 maja 2018 r.? Jaką podstawę prawną podać w umowie o pracę?

Dodatkowe zatrudnienie w szkole wyższej nie wymaga zgody dyrektora

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze godzin w liceum musi otrzymać zgodę dyrektora na dodatkowe zatrudnienie na wyższej uczelni?

Asystent nauczyciela i nauczyciel w jednej osobie - ile umów o pracę?

Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela, który musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel pozwala na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku nauczyciela oraz na stanowisku asystenta. Sprawdź, czy w takim przypadku można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy też należy nawiązać dwa odrębne stosunki pracy?

Brak suplementu do dyplomu – czy dyrektor może zweryfikować przygotowanie pedagogiczne kandydata na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku nauczycielki przedstawiła dyplom ukończenia studiów licencjackich filologia angielska z językiem niemieckim oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności filologia angielska. Nie dostarczyła suplementu potwierdzającego kwalifikacje nauczycielskie, tylko indeks z zaliczeniami przedmiotów: przygotowanie do zawodu nauczyciela, metodyka nauczania języka angielskiego, wstęp do glottodydaktyki ogólnej. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że posiadana ona przygotowanie pedagogiczne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel