Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Zatrudnienie na zastępstwo w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: W maju jeden z nauczycieli w Gimnazjum dostał wypowiedzenie w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole. Nauczyciel ten złożył podanie o przeniesienie w stan nieczynny. Prawdopodobnie będzie możliwość przywrócenia tego nauczyciela do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy ponieważ jeden z nauczycieli jest chory i stara się o urlop dla poratowania zdrowia skorzysta z na urlopu dla poratowania zdrowia. Czy przywracając tego nauczyciela do pracy, podpisujemy z nim umowę na czas zastępstwa za nauczyciela, który będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, czy do czasu kiedy kończy się stan nieczynny?

Informacja z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych dopiero od 2017 r.

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole do 31 sierpnia 2016 r., który będzie ponownie przyjęty do pracy od 1 września 2016 r., musi dostarczyć informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych?

Umowa na zastępstwo, czy godziny ponadwymiarowe … a może obydwa rozwiązania jednocześnie

Pytanie: Z powodu nieobecności nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym chcielibyśmy wyznaczyć zastępstwo w następujący sposób: pół etatu dla nowej osoby (umowa na zastępstwo), a pozostałe godziny realizowane przez stałych pracowników. Czy można wykazać to jako godziny ponadwymiarowe? Czy też należy z każdym ze stałych pracowników podpisać umowę na zastępstwo?

Zatrudnienie nauczyciela od 1 sierpnia – czy to możliwe

Pytanie: Czy istnieje prawna możliwość zatrudnienia nauczyciela od 1 sierpnia? Mieliśmy zatrudnionego nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, w związku z tym, moglibyśmy go zatrudnić ponownie. Nauczyciel ten jest również wicedyrektorem i będzie kontynuował tę funkcję w kolejnym roku szkolnym.

Udział w projekcie unijnym a umowa zlecenie z nauczycielem

Pytanie: Szkoła przystąpiła do realizacji projektu finansowanego ze środków UE. Dyrektor chce do projektu zaangażować nauczycieli pracujących w szkole na umowę zlecenie. Kwota wynagrodzenia za pracę w projekcie to 45 zł. Umowa będzie podpisana z nauczycielem kontraktowym. Czy w tym przypadku można zapłacić nauczycielowi stawkę godzinową przewidziana w projekcie czy trzeba to zrobić po stawce godzinowej nauczyciela kontraktowego?

Praca z dzieckiem autystycznym a kwalifikacje nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Proszę o wskazanie szczegółowych kwalifikacji, które musi posiadać nauczyciel w szkole podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym, który ma być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający (współorganizujący kształcenie) dla dziecka autystycznego. Jak określić kwalifikacje do konkretnego przypadku na podstawie dyplomu ukończenia studiów z wpisem: pedagogika specjalna.

Zatrudnienie na zastępstwo – do końca zajęć czy do końca roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 01 września 2015 r., jednocześnie rozpoczynający staż na nauczyciela mianowanego powinien dostać umowę do 31 sierpnia, czy umowa może zostać zawarta do 24 czerwca? Nauczyciel ten od 01 września 2016 r. rozpocznie pracę w innej szkole.

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy w związku z przesunięciem w czasie decyzji o przekształceniu szkoły z oddziałami przedszkolnymi w zespoły szkolno - przedszkolne można nauczyciela kontraktowego zatrudnić na czas określony? Organ prowadzący nie przewiduje przekształcenia szkoły w zespół szkolno - przedszkolny, oddziały przedszkolne mają być do czasu, kiedy będzie konieczność przekształcenia w zespół.

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy w związku z przesunięciem w czasie decyzji o przekształceniu szkoły z oddziałami przedszkolnymi w zespoły szkolno - przedszkolne można nauczyciela kontraktowego zatrudnić na czas określony? Organ prowadzący nie przewiduje przekształcenia szkoły w zespół szkolno - przedszkolny, oddziały przedszkolne mają być do czasu, kiedy będzie konieczność przekształcenia w zespół.

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla ucznia autystycznego

Pytanie: Uczeń ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspergera. Zalecono mu kształcenie specjalne dla uczniów z Aspergerem, realizowane w ogólnodostępnej szkole. Jednym z zaleceń jest również wsparcie nauczyciela wspomagającego lub innego specjalisty wspomagającego. Klasa liczy 25 uczniów. Czy powinien zostać zatrudniony nauczyciel wspomagający?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP  Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel