Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Informacja o niekaralności nie jest wymagana przy przekształceniu formy zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczyciel, którego stosunek pracy ulega przekształceniu z umowy o pracę w mianowanie, powinien przedstawić informację o niekaralności z KRK?

Przedłużenie zatrudnienia na czas określony

Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony jest na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela w wymiarze pełnym 18/18. Zastępowany nauczyciel wraca do pracy. Dla nauczyciela, który go zastępował, przewidziane jest dalsze zatrudnienie ale wymiarze 6/18 aby poprowadzić zajęcia w klasie maturalnej. Jakim dokumentem należy dokonać zmiany warunków zatrudnienia i do kiedy nauczyciel powinien być zatrudniony, biorąc pod uwagę że będzie prowadzić zajęcia tylko w klasie maturalnej?

Wymiar zajęć i stanowisko nauczyciela – jak określić je w umowie o pracę

Pytanie: Co należy wpisać w umowie o pracę w pozycji „wymiar czasu pracy”, zawieranej z nauczycielem na np. 5/18 wymiaru zajęć? (niepełny etat, czy 5/18). Co powinno być wpisane w pozycji „stanowisko”?

Wymiar zajęć wskazujemy tylko w nauczycielskiej umowie o pracę

Pytanie: Jakie zapisy powinien zawierać akt mianowania oraz umowa o pracę z pracownikiem pedagogicznym w odniesieniu do wymiaru jego etatu?

Określenie pensum w informacji o warunkach zatrudnienia

Pytanie: Czy w informacji o warunkach zatrudnienia wręczanej nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony na jeden rok szkolny i w niepełnym wymiarze czasu pracy należy w punkcie 1 określić obowiązującą normę czasu pracy proporcjonalnie do etatu, np. nauczyciel ma 13.25 godzin dydaktyczno-wychowawczych w tygodniu. Czy też jego obowiązująca norma czasu pracy wynosi 29,6 godzin tygodniowo?

Kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki a prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Pytanie: Czy nauczyciel po oligofrenopedagogice może prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne z uczniem z zespołem Aspergera?

Nauczyciel skazany za przestępstwo nieumyślne może być zatrudniony w szkole

Pytanie: Czy mogę zatrudnić na czas określony nauczyciela, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 3 lata za nieumyślne spowodowanie wypadku? Jednocześnie nauczyciel został ukarany karą dyscyplinarną zwolnieniem z pracy, z tym, że aktualnie pracuje nadal i jest w trakcie odwoływania się od decyzji komisji dyscyplinarnej.

Przekształcenie stosunku pracy nie wcześniej niż 1 września 2004 r.

Pytanie: Jak rozwiązać sytuację z nauczycielem który wystąpił z pismem o potwierdzenie, że jego stosunek pracy jest przekształcony w mianowanie. W 2000 r. nauczycielka uzyskała mianowanie, niestety poprzedni dyrektor potwierdził przekształcenia stosunku pracy. W maju 2016 r. nauczycielka otrzymała ograniczenie zatrudnienie, ale w poprzednich latach była zatrudniona na cały etat. Czy możemy na dzień dzisiejszy wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie umowy w mianowanie? Czy istniały przesłanki, żeby wręczyć Pani ograniczenie zatrudnienia, a nie wypowiedzenie zmieniające w zeszłym roku, kiedy nauczycielka spełniała warunki przekształcenia umowy?

Nieprawidłowo zawarta umowa o pracę przekształci się w mianowanie w pierwszym dniu kolejnego miesiąca

Pytanie: Nauczycielka mianowana była zatrudniana od kilku lat na czas określony (niepełny wymiar czasu pracy a w ostatnich miesiącach roku szkolnego 2015/2016 cały etat). Od 1 września 2016 r. otrzymała cały etat. Czy należy ją od tego roku szkolnego zatrudnić na podstawie aktu mianowania, czy umowy o pracę na czas nieokreślony? Kiedy nastąpi przekształcenie umowy? Druga nauczycielka zatrudniana dotychczas na takich samych zasadach w sierpniu uzyskała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Również od tego roku szkolnego została zatrudniona na cały etat. Jaką ona powinna otrzymać umowę?

Aktualność informacji o niekaralności z KRK

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole do czerwca 2016 r. Od września będzie zatrudniony ponownie. Czy ma obowiązek dostarczyć kolejny raz zaświadczenie o niekaralności?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel