Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Zastępstwo w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Planujemy zatrudnić nauczyciela, który z dniem 1 września 2017 r. przejdzie w stan nieczynny na zastępstwo za innego nauczyciela w ciąży? Jakie rozwiązanie zastosować?

Termin zawarcia umowy o pracę z nauczycielami we wrześniu 2017 r.

Pytanie: Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r. Czy w związku z tym możemy podpisać z nauczycielami umowę od 1 września?

Weryfikacja niekaralności karnej nauczyciela przedszkola niepublicznego

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym przy przyjęciu do pracy na stanowisko nauczyciela przedszkola powinna być wymagana informacja z Krajowego Rejestru Karnego? Czy dotyczy ona również nauczyciela wspomagającego?

Poznaj 2 przypadki, w których można odstąpić od weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej

Pytanie: Czy dyrektor musi wystąpić do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych z zapytaniem o niekaralność karami dyscyplinarnymi dla nauczyciela, który był wcześniej zatrudniony w szkole na podstawie umowy terminowej i od nowego roku szkolnego będzie zatrudniony ponownie? Analogiczne pytanie dotyczy nauczyciela, który zostanie przeniesiony służbowo.

Sprawdź, czy dyrektor szkoły podstawowej ma wpływ na decyzje kadrowe dyrektora włączanego gimnazjum

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. dojdzie do włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Czy ustępujący dyrektor gimnazjum może jeszcze w sierpniu zatrudnić nowych nauczycieli i podpisać z nimi umowę? Czy udział w tym powinien mieć dyrektor szkoły podstawowej?

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony w związku z obniżką pensum dla dyrektora

Pytanie: Czy właściwe jest zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na czas określony na okres pełnienia funkcji dyrektora przez innego nauczyciela, w celu obsady godzin objętych zniżką pensum w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej?

Reguła „33+3” obowiązuje w przedszkolach niepublicznych

Pytanie: Z nauczycielem przedszkola niepublicznego zawarto już drugą umowę o pracę na czas określony. Czy trzecia umowa musi być zawarta na czas nieokreślony, nawet jeśli będzie to umowa na stanowisku nauczyciela?

Uzupełnienie pensum a informacja o wolnym stanowisku pracy

Pytanie: Organ prowadzący zamierza nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w wymiarze 5 godzin w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola powinien w związku z tym zrezygnować z przesyłania informacji do kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy?

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie tylko bezwarunkowo

Pytanie: Czy dyrektor, wyrażając zgodę na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy, może określić maksymalna liczbę godzin, której nie może przekroczyć nauczyciel w dodatkowym miejscu zatrudnienia?

Nauczyciel zawodu nie podlega ograniczeniu dodatkowego zatrudnienia

Pytanie: Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Czy na zatrudnienie na język angielski nauczyciela (część etatu) zatrudnionego w innej szkole w pełnym wymiarze musimy uzyskać zgodę dyrektora jego macierzystej szkoły? Jak należy interpretować przepisy art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - czy dotyczą one tylko teoretycznych przedmiotów zawodowych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel