Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę nauczyciela

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela należy szczegółowo i liczbowo wymienić wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami? Czy wówczas w przypadku każdej zmiany przepisów powodujących zmianę wysokości wynagrodzenia nauczyciela trzeba zmieniać warunki zatrudnienia?  

7da1be2c5942ef9a2787fdcd472c5561cec9d9c6-xlarge

Zasady zatrudniania nauczycieli religii

Mimo, że zatrudnienie nauczyciela religii wymaga specjalnego skierowania, zasady nawiązywania stosunku pracy są takie same jak w przypadku innych nauczycieli tj. przede wszystkim uzależnione są od posiadanego stopnia awansu oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Sprawdź, jak zatrudnić nauczycieli religii oraz co się dzieje z umową w przypadku, gdy nauczyciel ten zostanie np. przeniesiony do innej parafii.

Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem na okres 5 lat

Pytanie: Czy nauczyciela można zatrudnić nauczyciela na czas określony 5 lat, jeśli potrzeba taka wynika z organizacji nauczania tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Czas trwania umowy o pracę nauczyciela stażysty

Pytanie: Czy nauczyciela stażystę zatrudnia się na okres prowadzenia zajęć (jest to czas wystarczający do zrealizowania stażu) czy na cały rok szkolny?

Zasady zatrudniania nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Na jakich zasadach zatrudnia się nauczyciela wspomagającego i ile wynosi jego pensum?

Dwóch uczniów z Zespołem Aspergera w jednej klasie – ilu nauczycieli wspomagających

Pytanie: Czy jeśli w jednej klasie jest dwóch uczniów z Zespołem Aspergera to czy należy zatrudnić dwóch nauczycieli wspomagających czy tylko jednego, który będzie zajmować się tą dwójką uczniów? 

Ustalenie wyższego wynagrodzenia nauczyciela niż z rozporządzenia

Gdy nauczyciel nie chce być zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela z uwagi na niskie wynagrodzenie

Pozyskanie nauczycieli do pracy jest często trudne, szczególnie gdy w danym regionie brakuje specjalistów. Czasami młodzi nauczyciele, mając wymagane kwalifikacje, podjęliby się pracy w szkole ale nie za pensję stażysty. Czy w takim przypadku da się zapewnić wyższe wynagrodzenie np. zatrudniając nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy?

Możliwość podjęcia dodatkowej pracy w innej placówce przez dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły publicznej może być zatrudniony na umowę o pracę w innej placówce oświatowej?

Fotolia_88269973_Subscription_Monthly_XL

Termin rozpoczęcia pracy - 1 czy 2 września 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczynają się 2 września. Sprawdź, jakie konsekwencje będzie miało wskazanie w umowie o pracę, że dniem rozpoczęcia pracy jest 2 września 2019 r. , a jakie gdy będzie to 1 września 2019 r.

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Pozyskanie informacji o imionach rodziców kandydata do pracy może być konieczne

Od 4 maja 2019 r. od kandydatów do pracy nie pozyskuje się danych osobowych dotyczących imion rodziców. W jaki sposób zatem zweryfikować kandydatów do pracy w szkole (przedszkolu) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel