Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

umowa o pracę na czas określony nauczyciela

Potrzeba wynikająca z organizacji nauczania w praktyce - kiedy można zatrudnić nauczyciela na czas określony

Wyjątek dopuszczający zatrudnianie nauczycieli na czas określony został sformułowany tak nieprecyzyjnie, że w praktyce trudno ocenić, kiedy zatrudnienie nauczyciela będzie zgodne z prawem. Poznaj 4 zasady zatrudniania nauczycieli oraz definicję pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania” w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i uchroń swoją szkołę przed sądem pracy.

7df075ee8a69547ae4e5e6f10091d6524b06dafb-xlarge(4)

Uzależnienie w umowie o pracę wymiaru zatrudnienia nauczyciela od treści arkusza

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu często mają zmieniane warunki zatrudnienia z uwagi na zmienną liczbę godzin przewidzianych dla nich w arkuszu. A co gdyby umowa o pracę zawierała zapis, że  "szczegółowy wymiar czasu pracy odpowiada przyjętemu na dany rok arkuszowi organizacji pracy szkoły oraz wprowadzanych do niego w trakcie roku szkolnego zmian"?  

b8a5fb474515f0607d3ebe11135a1d9eb028ad00-xlarge(2)

Pedagog czy psycholog – kogo zatrudnić

Dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Sprawdź, czy to oznacza, że zawsze musi być zatrudniony zarówno pedagog szkolny, jak i psycholog.

zaświadczenia do zatrudnienia w szkole

Oświadczenia i zaświadczenia - czyli dokumenty niezbędne do zatrudnienia

Podjęcie pracy w placówce samorządowej wymaga przedstawienia większej liczby dokumentów niż w przypadku pracodawców prywatnych. Niekaralność czy pełną zdolność do czynności prawnych trzeba odpowiednio udokumentować. Podpowiadamy, m.in. kto musi przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego a kogo zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i jak to prawidłowo zrobić.

d39970f093e0f493a826c4a70e87717e58a98075-large

Kwalifikacje nauczycieli przedszkola od roku szkolnego 2020/2021

Od 1 października 2019 r. kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela można rozpocząć wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Czy to oznacza, że nauczycielem przedszkola będzie mogła być tylko osoba z tytułem zawodowym magistra? Dowiedz się,  komu będziesz mógł powierzyć prowadzenie zajęć w przedszkolu od 1 września 2020 roku.  

Limit umów na czas określony w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w szkole niepublicznej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja 2020. W czasie trwania tej umowy upływa 36 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej. Czy od 1 września 2020 r., w związku z 3-miesięczną przerwą w zatrudnienia, można będzie ponownie zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Czy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. można zawrzeć umowę zlecenia? 

Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciela po licencjacie

Pytanie: Czy aktualnie mogę jeszcze zatrudnić nauczyciela w przedszkolu, który ma ukończone tylko studia licencjackie?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy placówka niepubliczna (szkoła, przedszkole) może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji? Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna?

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge(2)

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu)

W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę. Czy powinna być zawarta do końca zajęć czy roku szkolnego?  Przeanalizujmy to.

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę nauczyciela

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela należy szczegółowo i liczbowo wymienić wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami? Czy wówczas w przypadku każdej zmiany przepisów powodujących zmianę wysokości wynagrodzenia nauczyciela trzeba zmieniać warunki zatrudnienia?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel