Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Termin na złożenie pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony

Pytanie: W jakim terminie nauczyciel powinien wnieść pozew do sądu pracy o uznanie umowy na czas określony za umowę na czas nieokreślony? Czy termin liczony jest od dnia podpisania umowy czy otrzymania świadectwa pracy?

Możliwość podjęcia pracy w innej placówce przez wicedyrektora

Pytanie: Czy wicedyrektor będący nauczycielem może podjąć pracę w innej szkole? Czy potrzebna jest do tego zgoda dyrektora placówki, w której jest zatrudniony?

Zgoda na zatrudnienie w szkole publicznej w przypadku zatrudnienia w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w placówce niepublicznej (podstawowe miejsce zatrudnienia) w pełnym wymiarze czasu pracy, musi mieć zgodę dyrektora tej szkoły na dodatkowe zatrudnienie w szkole publicznej?

Nowa umowa w tej samej szkole to kontynuacja czy podjęcie zatrudnienia

Pytanie: Jeżeli nauczyciel, którego umowa ulegnie rozwiązaniu 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn organizacyjnych, zostanie ponownie zatrudniony w tej samej szkole od 1 września, należy uznać to za kontynuację zatrudnienia czy podjęcie nowego zatrudnienia w świetle przepisów wprowadzający prawo oświatowe?

Kwalifikacje do nauczania WF w klasach I-III

Pytanie: Jakie powinien posiadać kwalifikacje nauczyciel obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III? Przydzieliłam takie lekcje nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, a kuratorium mi to zakwestionowało (nauczycielka od lat ich uczy w klasach I-III, ma dyplom z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole niepublicznej

Pytanie: W niepublicznej szkole mieszczącej się we wsi trudno jest pozyskać nauczyciela do przedmiotów o małej liczbie godzin, np. fizyka, chemia, wos etc. Co zrobić, gdy nie uda się znaleźć nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje?

Cykliczna ocena pracy w szkole – czy ma dotyczyć wszystkich placówek

Pytanie: Czy obowiązek oceny nauczyciela co trzy lata będzie dotyczył także nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej?

Weryfikacja praktykantów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Pytanie: Czy przyjmując studenta na praktykę do szkoły lub przedszkola należy przed rozpoczęciem praktyki sprawdzić taką osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Pełnienie funkcji IOD przez dyrektora placówki niepublicznej

Pytanie: Czy dyrektor szkoły niepublicznej może jednocześnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

Kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej

Pytanie: Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej oraz szkole podstawowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel