Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Możesz zatrudnić nauczyciela – zastępcę nawet przy krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Po jakim czasie za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim można zatrudnić innego nauczyciela na zastępstwo?

Sprawdź, czy wicedyrektor również podlega ograniczeniu podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły podstawowej zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, lecz korzystający ze zniżki godzin, może pracować dodatkowo w innej szkole od 1 września 2017 r.?

Zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu w praktyce

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego straci pracę od września 2017 r. lub w kolejnym roku szkolnym. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 32 letnim stażem , po pięcioletnich studiach na AWF . W szkole podstawowej, w której nauczyciel mógłby być zatrudniony, pracujący od tego roku szkolnego pedagog szkolny aktualnie ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Kto w przypadku wolnego stanowiska pracy nauczyciela wychowania fizycznego będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu na tym stanowisku?

Informowanie swoich pracowników o wolnych stanowiskach

Pytanie: Jak powinna wyglądać przykładowa procedura wewnątrzzakładowa dotycząca informowania o wolnych miejscach pracy pracowników zatrudnionych już w niepełnym wymiarze czasu pracy bądź na czas określony?

Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin może pracować w szkole niepublicznej na podstawie umowy zlecenia? Czy dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę nauczycielowi na pracę w innej szkole, również w niepublicznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej?

Obsada godzin zwolnionych w wyniku zniżki pensum dyrektora szkoły

Pytanie: Po objęciu stanowiska dyrektora szkoły nauczycieli obniżono pensum. Czy do obsady zwolnionych godzin może być zatrudniony nowy nauczyciel – na podstawie umowy o pracę na czas określony?

Brak zapowiedzi zmian w zakresie kwalifikacji nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego

Pytanie: Nauczyciel oddziału przedszkolnego ukończył studium nauczycielskie z zakresu wychowania przedszkolnego. Czy w związku z nadchodzącą reformą oświaty nauczycielka może dalej uczyć, czy powinna rozpocząć studia licencjackie?

Edukacja wczesnoszkolna po studium z zakresu wychowania przedszkolnego

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel ukończył studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne, a następnie studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne, to posiada kwalifikacje do nauczania w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna)?

Kto pozyskuje informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, czy też nauczyciel musi przedstawić informację z Rejestru. Na jaki adres należy skierować wniosek?

Dopełnienie pensum godzinami nauczania indywidualnego – czy dochodzi do przekształcenia formy zatrudnienia w mianowanie

Pytanie: Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w 2014 r. Nie była jednak zatrudniona przez mianowanie, ponieważ nie miała pełnego etatu. 1 grudnia 2016 r. nauczycielka otrzymała 2 godziny nauczania indywidualnego i obecnie zatrudnienie wynosi 18/18 etatu. W orzeczeniu o nauczaniu indywidualnym jest napisane "na czas - do końca roku szkolnego 2016/2017". Czy należy przekształcić formę zatrudnienia nauczycieli w mianowanie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel