Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Uzupełnienie pensum a informacja o wolnym stanowisku pracy

Pytanie: Organ prowadzący zamierza nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w wymiarze 5 godzin w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola powinien w związku z tym zrezygnować z przesyłania informacji do kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy?

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie tylko bezwarunkowo

Pytanie: Czy dyrektor, wyrażając zgodę na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy, może określić maksymalna liczbę godzin, której nie może przekroczyć nauczyciel w dodatkowym miejscu zatrudnienia?

Nauczyciel zawodu nie podlega ograniczeniu dodatkowego zatrudnienia

Pytanie: Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Czy na zatrudnienie na język angielski nauczyciela (część etatu) zatrudnionego w innej szkole w pełnym wymiarze musimy uzyskać zgodę dyrektora jego macierzystej szkoły? Jak należy interpretować przepisy art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - czy dotyczą one tylko teoretycznych przedmiotów zawodowych?

Czy każdy wychowawca w przedszkolu musi być anglistą

Pytanie: Kto w przedszkolu może nauczać języka angielskiego? Czy wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu mają mieć obowiązek posiadania egzaminu FCE lub studiów podyplomowych z nauczania języka angielskiego?

Obowiązek informowania o wolnych miejscach pracy – czy dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy obowiązek informowania o wolnym miejscu pracy dotyczy także poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wolne stanowisko pracy pojawi się 1 sierpnia 2017 r.,a więc jeszcze przed kolejnym rokiem szkolnym.

Uzupełnienie etatu a ograniczenie podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Od 1 września 2017 r. nauczyciel szkoły podstawowej na polecenie organu prowadzącego będzie uzupełniał etat w przedszkolu. Szkoła podstawowa została wcześniej wskazana przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Dyrektor przedszkola chciałby przy tym przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe, ale nie może tego uczynić w ramach istniejącego stosunku pracy, ponieważ z uwagi na specyfikę zastosowanego uzupełnienia etatu przedszkole nie jest pracodawcą tego nauczyciela. Konieczne jest więc zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu na podstawie odrębnego stosunku pracy obejmujące dodatkowe godziny. Czy na takie zatrudnienie dyrektor szkoły podstawowej musi wyrazić zgodę?

Sprawdź, jakie certyfikaty uprawniają do nauczania języka angielskiego

Pytanie: Jakie certyfikaty nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII?

Nauczyciel na zleceniu w szkole językowej – czy konieczna jest zgoda dyrektora

Pytanie: Z informacji posiadanych przez dyrektora gimnazjum wynika, że nauczyciel języka angielskiego zatrudniony w tym gimnazjum pracuje w szkole językowej na podstawie zlecenia. Czy dyrektor jest władny do wyrażenia zgody na takie zatrudnienie?

Kwalifikacje nauczycieli prowadzących język polski dla obcokrajowców w szkole niepublicznej

Pytanie: Jakie kwalifikacje są wymagane od nauczycieli udzielających w niepublicznej szkole podstawowej dodatkowych lekcji języka polskiego obcokrajowcom? (klasy I-III, I etap edukacyjny)?

Brak suplementu do dyplomu – czy dyrektor może zweryfikować przygotowanie pedagogiczne kandydata na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku nauczycielki przedstawiła dyplom ukończenia studiów licencjackich filologia angielska z językiem niemieckim oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności filologia angielska. Nie dostarczyła suplementu potwierdzającego kwalifikacje nauczycielskie, tylko indeks z zaliczeniami przedmiotów: przygotowanie do zawodu nauczyciela, metodyka nauczania języka angielskiego, wstęp do glottodydaktyki ogólnej. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że posiadana ona przygotowanie pedagogiczne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel