Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami. Sprawdź, jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele, kiedy możesz zatrudnić nauczyciela na czas określony, a kiedy nauczyciel spełnia wymagania, by wręczyć mu akt mianowania.

Edukacja wczesnoszkolna po studium z zakresu wychowania przedszkolnego

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel ukończył studium nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne, a następnie studia magisterskie na kierunku wychowanie plastyczne, to posiada kwalifikacje do nauczania w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna)?

Kto pozyskuje informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, czy też nauczyciel musi przedstawić informację z Rejestru. Na jaki adres należy skierować wniosek?

Dopełnienie pensum godzinami nauczania indywidualnego – czy dochodzi do przekształcenia formy zatrudnienia w mianowanie

Pytanie: Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w 2014 r. Nie była jednak zatrudniona przez mianowanie, ponieważ nie miała pełnego etatu. 1 grudnia 2016 r. nauczycielka otrzymała 2 godziny nauczania indywidualnego i obecnie zatrudnienie wynosi 18/18 etatu. W orzeczeniu o nauczaniu indywidualnym jest napisane "na czas - do końca roku szkolnego 2016/2017". Czy należy przekształcić formę zatrudnienia nauczycieli w mianowanie?

Uśrednienie pensum a przekształcenie formy zatrudnienia w mianowanie

Pytanie: Nauczyciel mianowany obecnie jest zatrudniony na czas nieokreślony w wymiarze 0,75 etatu po uśrednieniu. od drugiego semestru będzie realizował dodatkowo 12/18 etatu. Te 12/18 etatu zawsze będzie realizował tylko w drugim semestrze. Czy w tej sytuacji powinien być zatrudniony na podstawie mianowania ( pełen wymiar po uśrednieniu w całym roku szkolnym), czy umowy o pracę na czas nieokreślony?

Nauczyciel obsadzający wakat powinien być zatrudniony na czas nieokreślony

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony złożył pod koniec listopada pismo z prośbą o rozwiązanie umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W tej sytuacji będziemy mieć wakat od marca. Czy możemy zatrudnić na tym stanowisku nauczyciela tylko do końca zajęć edukacyjnych? Czy jeżeli będzie to nauczyciel mianowany, to musimy od razu zatrudnić go na czas nieokreślony?

Podwójne zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz asystenta nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze godzin na świetlicy szkolnej można zatrudnić na pół etatu, na drugą umowę w tej samej szkole, w oparciu o Kodeks Pracy (20/40) - jako asystenta nauczyciela dla ucznia z autyzmem w tym zespołem Aspergera (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)?

Kandydat na nauczyciela może przedstawić informację o niekaralności z poprzedniej szkoły

Pytanie: Nauczyciel jest obecnie zatrudniony w Przedszkolu w innej gminie do 31.12.2016 r. Od 01.01.2017 r. chcemy ją zatrudnić na zastępstwo. Czy ta osoba musi nam przynieść nowe zapytanie o karalności czy wystarczy to z poprzedniego miejsca zatrudnienia?

Umowa zlecenia z nauczycielem w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej

Pytanie: W zespole szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych zatrudniona jest nauczycielka na podstawie umowy na 13/18 etatu jako nauczycielka angielskiego w gimnazjum. Jednocześnie nauczycielka prowadzić kurs popołudniowy języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE. Kurs jest dodatkowo płatny, dla chętnych uczniów z zespołu. Kurs firmowany jest przez zespół, ale poza programem dydaktycznym, poza nadzorem dydaktycznym, czas zajęć i program jest ustalany pomiędzy nauczycielem a kursantami. Stawka nauczyciela za kurs jest wyższa, niż stawka w umowie o pracę. Czy nauczycielka może realizować ten kurs na podstawie umowy zlecenia?

Nie można zatrudnić nauczyciela wspomagającego bez kwalifikacji

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej na etacie nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej?

Informacja o niekaralności nie jest wymagana przy przekształceniu formy zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczyciel, którego stosunek pracy ulega przekształceniu z umowy o pracę w mianowanie, powinien przedstawić informację o niekaralności z KRK?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel