Dofinansowanie wynagrodzenia niani z ZFŚS

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dofinansowanie wynagrodzenia niani z ZFŚS

Od 13 lipca 2013 r. zmienia się ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Umożliwia ona sfinansowanie ze środków ZFŚS w szkole także wynagrodzenia dla dziennego opiekuna lub niani. Sprawdź, co zrobić, by wesprzeć pracownika szkoły w kosztach zatrudnienia opiekunki do dziecka.

Od 13 lipca 2013 r. zmienia się ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Umożliwia ona sfinansowanie ze środków ZFŚS w szkole także wynagrodzenia dla dziennego opiekuna lub niani. Sprawdź, co zrobić, by wesprzeć pracownika szkoły w kosztach zatrudnienia opiekunki do dziecka.

Nowy katalog świadczeń socjalnych

Działalność socjalna, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o ZFŚS, to  usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Do katalogu świadczeń socjalnych, które można sfinansować ze środków ZFŚŚ dodano usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS).
Trzeba zaktualizować regulamin ZFŚŚ w szkole

Powyższa zmiana nie oznacza jednak, że pracownicy szkoły mogą już składać wnioski o to dofinansowanie. Zasady i warunki korzystania ze środków z ZFŚŚ oraz zasady ich przeznaczania na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określa pracodawca w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

Aby pracownik mógł ubiegać się o wsparcie z funduszu socjalnego na wynagrodzenie dla niani, regulamin ZFŚŚ musi przewidywać to świadczenie oraz określać warunki jego otrzymania (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel