Pracownicy mogą złożyć wniosek o zastosowanie 17,75% stawki PIT

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Pracownicy mogą złożyć wniosek o zastosowanie 17,75% stawki PIT

Od 1 października 2019 r. podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 17% i taką zaliczkę będzie pobierać płatnik składek, chyba że pracownik złoży wniosek o zastosowanie stawki 17,75%. Sprawdźmy komu to się opłaca.

Nowa skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539 zł 76 gr  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa dla dochodów osiągniętych w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 181 zł 22 gr  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Jednakże przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

1) zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;

2) kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Mimo, że dochód do 85.528 zł osiągnięty w całym 2019 r. będzie opodatkowany podatkiem w wysokości 17,75%, od 1 października 2019 r. płatnicy składek będą pobierać zaliczki w wysokości 17% dochodu.

Pracownik może złożyć wniosek o pobieranie zaliczki w wysokości 17,75%

W związku ze zmianą wysokości pobieranych zaliczek na podatek w trakcie roku, pracownicy mogą złożyć wniosek, by przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. płatnik składek zamiast stawki 17% stosował stawkę 17,75%.

 Przykład pisma

.........................................
(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko pracownika)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(adres)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(NIP)

Wniosek o pobieranie od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1835), proszę płatnika……………………………………………………………………………………….
                                                  (nazwa szkoły/placówki i adres)
o pobieranie od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy według stawki w wysokości 17,75%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis pracownika)

Wniosek o pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy opłaca się złożyć, gdy dochody uzyskiwane w ostatnim kwartale roku będą znacznie wyższe niż te uzyskiwane we wcześniejszych miesiącach. Złożenie wniosku powinni rozważyć nauczyciele, którzy od 1 września 2019 r. uzyskali podwyżkę nie tylko w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia nauczycieli, lecz także uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego, powierzeniem dodatkowych funkcji etc. Dzięki temu zmniejszą ryzyko wystąpienia niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1835) –  art. 1 pkt 3, art. 6, art. 7.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel