Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 7 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

3 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego oceniania nauczycieli. Zmiany uwzględniają likwidację regulaminów oceny pracy nauczycieli, jednakże ostatecznie nie wprowadzają algorytmu liczenia stopnia realizacji poszczególnych kryteriów.

Konieczna zmiana przepisów w związku z uchyleniem regulaminów oceny pracy

W związku z tym, że obowiązujące od 1 września 2018 r. regulaminy oceny pracy nie zdały swojego egzaminu, z dniem 1 stycznia 2019 r. uchylono przepis obligujący do ich tworzenia. Nie oznacza to jednak, że można już dziś wyrzucić je do kosza. Oceny pracy na ich podstawie należy jeszcze dokonywać w stosunku do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli:

 • wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.
 • którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego
  (art. 140 ustawy z 22 listopada 2018 r.).

Spełnianie kryteriów oceniane w skali od 0 do 3 punktów

Od 3 stycznia 2019 r. nauczyciele będą nadal oceniani według kryteriów oceny pracy uzależnionych od posiadanego stopnia awansu zawodowego, jednakże w rozporządzeniu określono że poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 3 punktów (§6 ust. 1a rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r. ). Jednocześnie odstąpiono od wprowadzenia do rozporządzenia algorytmu ustalania procentowego poziomu spełniania wszystkich kryteriów.

Niezmienne w przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

 1. 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 2.  80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 3.  55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 4.  poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Więcej o zasadach oceniania nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. , w tym m.in. o:
 • terminach dokonywania cyklicznej oceny pracy;
 • przepisach przejściowych,
 • ocenie pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy chcą ubiegać się o dodatek za wyróżniającą pracę,
 • ocenie pracy w dyrektorskiej ścieżce awansu zawodowego
przeczytasz w artykule: „Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.”.
Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) – art. 140. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1133 ze zm.) - §6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 5).
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
ocena pracy nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel