Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

3 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego oceniania nauczycieli. Zmiany uwzględniają likwidację regulaminów oceny pracy nauczycieli, jednakże ostatecznie nie wprowadzają algorytmu liczenia stopnia realizacji poszczególnych kryteriów.

Konieczna zmiana przepisów w związku z uchyleniem regulaminów oceny pracy

W związku z tym, że obowiązujące od 1 września 2018 r. regulaminy oceny pracy nie zdały swojego egzaminu, z dniem 1 stycznia 2019 r. uchylono przepis obligujący do ich tworzenia. Nie oznacza to jednak, że można już dziś wyrzucić je do kosza. Oceny pracy na ich podstawie należy jeszcze dokonywać w stosunku do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli:

 • wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.
 • którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego
  (art. 140 ustawy z 22 listopada 2018 r.).

Spełnianie kryteriów oceniane w skali od 0 do 3 punktów

Od 3 stycznia 2019 r. nauczyciele będą nadal oceniani według kryteriów oceny pracy uzależnionych od posiadanego stopnia awansu zawodowego, jednakże w rozporządzeniu określono że poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 3 punktów (§6 ust. 1a rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r. ). Jednocześnie odstąpiono od wprowadzenia do rozporządzenia algorytmu ustalania procentowego poziomu spełniania wszystkich kryteriów.

Niezmienne w przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

 1. 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 2.  80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 3.  55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 4.  poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Więcej o zasadach oceniania nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. , w tym m.in. o:
 • terminach dokonywania cyklicznej oceny pracy;
 • przepisach przejściowych,
 • ocenie pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy chcą ubiegać się o dodatek za wyróżniającą pracę,
 • ocenie pracy w dyrektorskiej ścieżce awansu zawodowego
przeczytasz w artykule: „Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.”.
Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) – art. 140. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1133 ze zm.) - §6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 5).
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
ocena pracy nauczyciela

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel