Czy można zorganizować stacjonarnie próbny egzamin ósmoklasisty (aktualizacja)

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 28 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
Czy można zorganizować stacjonarnie próbny egzamin ósmoklasisty (aktualizacja)

Jeszcze do 22 stycznia szkoła, której funkcjonowanie ograniczono, zawieszając realizowanie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII, nie mogła organizować próbnych egzaminów na terenie szkoły. Jednak od 23 stycznia br. obowiązują nowe wytyczne, które zmieniły możliwość przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły!

Uwaga! Zmiana dotycząca próbnych egzaminów – stan od 23 stycznia br.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stało się obowiązujące z dniem 23 stycznia 2021 r. Rozporządzenie to wyłącza z zakazu organizowania zgromadzeń (spotkań i zebrań) próbne zastosowania materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Oznacza to, że obecność uczniów na terenie szkoły w czasie zorganizowanego dla nich przez szkołę egzaminu próbnego jest możliwa, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowana została informacja, z której wynika, że po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Egzamin na podstawie ograniczonych wymagań

Przygotowując uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. należy pamiętać, że przeprowadzany będzie wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, zawartych w dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. załączniku nr 1, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Aneksy do informatorów oraz informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r. można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjna (www.cke.gov.pl).
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel