Pakiet procedur bezpieczeństwa na rok szkolny 2020/2021

Data publikacji: 28 sierpnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Pakiet procedur bezpieczeństwa na rok szkolny 2020/2021

W wytycznych GIS, resortu zdrowia i resortu edukacji zalecono przygotowanie dokumentacji przewidującej w szczególności procedury chroniące uczniów i pracowników przed zakażeniem i zapobiegające szerzeniu się koronawirusa w szkole. Obowiązek ten spoczywa na dyrektorze szkoły.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

W wytycznych GIS, MZ i MEN przewidziano obowiązek wprowadzenia procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Powinna być ona uruchomiona niezwłocznie w przypadku zidentyfikowanie osoby posiadającej symptomy zakażenia koronawirusem.

Informacja dla sanepidu

W ramach ww. procedury konieczne jest także poinformowanie stacji sanitarno-epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika lub ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Pobierz wzór pisma informującego stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u

Potwierdzenie zakażenia koronawirusem w szkole

Obowiązki dyrektora nie kończą się na samym poinformowaniu sanepidu o podejrzeiu zachorowania. W przypadku pozytywnych wyniku testów na obecność koronawirusa u ucznia lub pracownika szkoły należy zastosować poniższą procedurę.

Konieczne współdziałanie z rodzicami

W sprawach dotyczących zdrowia ucznia nauczyciel – wychowawca ma obowiązek współpracować z rodzicami i porozumiewać się z nimi w każdym przypadku, gdy problemy zdrowotne pojawiają się podczas pobytu ucznia w szkole. Bez udziału rodziców ani dyrektor szkoły, ani nauczyciele nie mogą sami podejmować żadnych decyzji w tej sprawie. Dlatego także w tym zakresie warto wprowadzić stosowne uregulowania na poziomie szkoły.

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów

Na czas epidemii COVID-19 zasady ustalone wcześniej należy zweryfikować i dostosować do aktualnej sytuacji. Szczególny sposób postępowania oraz obowiązki rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły powinna określić opracowana na ten czas procedura.

Żywienie uczniów w szkole

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest także zapewnienie bezpiecznego żywienia. W tym celu należy:

  • sformułować wymagania wobec dostawcy zewnętrznego,
  • określić niezbędnych do stosowania środków ostrożności w kontaktach z dostawcami żywności lub gotowych posiłków,
  • ustalić wymagania higieniczno-sanitarne i zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków dla uczniów w kuchni szkolnej,
  • ustalić zasady bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów w stołówce.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel