Zdalne nauczanie tylko dla jednego ucznia – czy to możliwe

Jacek Miklasiński

Jacek Miklasiński

Data publikacji: 27 sierpnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Zdalne nauczanie tylko dla jednego ucznia – czy to możliwe

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego rok szkolnego powstaje pytanie, czy można wprowadzić zdalne nauczanie tylko dla jednego ucznia. Sprawdź, czy dyrektor ma taką możliwość.

Zasady zawieszenia zajęć

Niestety brak jest możliwości organizacji zdalnego nauczania jednego tylko ucznia. Nie dają takiej możliwości również opublikowane wytyczne i zalecenia MEN. Z opublikowanych na stronie internetowej MEN materiałów wynika, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. W wariancie B dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.

Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. Nie ma więc mowy o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla jednego ucznia.

Co z uczniem przewlekle chorym – wskazówki MEN

Pewnym wyjątkiem są uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły. Decyzja o tym czy powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą. Informacja ta jest zawarta w jednej z odpowiedzi udzielonej w ramach sekcji „Q&A –Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi” opublikowanej na stronach MEN. Odpowiedź dotyczy pytania „Czy uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do szkoły powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych?”. Ponieważ przepisy prawa i zalecenia GIS dla szkół są stale aktualizowane należy z uwagą śledzić publikacje zamieszczane na stronie www.men.gov.pl. Ponadto warto zwrócić się z pytaniem do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Uczestnictwo w zajęciach w formie stacjonarnej uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zależy od decyzji dyrektora, która powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.

Niestety żaden przepis prawa nie upoważnia do zastosowania takiego rozwiązania. Dodatkowych wyjaśnień nie przedstawił też MEN.

Jacek Miklasiński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel