Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 498)

Dz.U.16..498
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
(Dz.U. z dnia 13 kwietnia 2016 r.)

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego spełnia następujące wymogi techniczne:
1)
jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową wspierającą protokół TLS;
2)
umożliwia komunikację za pomocą protokołu HTTPS z certyfikatem bezpieczeństwa minimum 2048-bitowym kluczem, w którym integralność, uwierzytelnianie i szyfrowanie przesyłanych danych chronione są protokołem TLS minimum w wersji 1.1.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel