Informacja o przekształceniu szkoły także dla dyrektora

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 15 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Kto przekazuje informację o zmianie pracodawcy wynikającą z przekształcenia szkoły podstawowej dyrektorowi szkoły?
Odpowiedź: Informację o zmianie pracodawcy dla dyrektora przekazuje organ prowadzący.

Dyrektor to także pracownik szkoły

Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, stają się odpowiednio nauczycielami, i pracownikami zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej. O tej zmianie każdy nauczyciel i pracownik powinien być poinformowany na piśmie w terminie do 15 maja 2017 r. (art. 234 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Dyrektor szkoły, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem czy też pełni funkcję kierowniczą jako tzw. menedżer, pozostaje w zatrudnieniu w szkole, dlatego należy uznać, że także on powinien zostać poinformowany o zmianie pracodawcy.

Organ prowadzący wchodzi w rolę dyrektora

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki (art. 5 ust. 7 pkt 5 ustawy o systemie oświaty).

Obowiązki pracodawcy względem dyrektora szkoły pełni organ prowadzący tę szkołę.

Informację o zmianie pracodawcy powinien przekazać dyrektorowi organ prowadzący, który wykonuje względem dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel