Informacji o przekształceniu nie otrzymują nauczyciele zatrudnieni na czas określony do końca roku szkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy nauczycielom zatrudnionym w gimnazjum na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. należy wręczyć informację o tym, że staną się pracownikami szkoły podstawowej?
Odpowiedź: Nauczyciele zatrudnieni na czas określony jedynie do końca roku szkolnego nie powinni otrzymać informacji o zmianie pracodawcy wynikającej z włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej.

Informacja o transformacji szkoły

W następstwie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej nauczyciele i pozostali pracownicy dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 236 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Co oczywiste, zmiana pracodawcy nastąpi tylko w odniesieniu do osób zatrudnionych w szkole w dniu 1 września 2017 r.

O zmianie pracodawcy w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej dyrektor informuje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na piśmie w terminie do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dochodzi do włączenia. Informacja taka powinna trafić do każdej osoby, dla której dojdzie do zmiany pracodawcy (art. 236 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Zmiana pracodawcy tylko u zatrudnionych w dniu transformacji

Tymczasem stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych na czas określony ustaną z dniem 31 sierpnia 2017 r., zatem w dniu 1 września 2017 r. nie będą oni pozostawać już w zatrudnieniu i nie dojdzie w ich przypadku do zmiany pracodawcy. W konsekwencji dyrektor nie informuje nauczycieli zatrudnionych na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. o zmianie pracodawcy wynikającej z włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej.

Jeżeli nauczyciel gimnazjum nie będzie pozostawał w zatrudnieniu w dniu, w którym gimnazjum włączane jest do szkoły podstawowej, wówczas dyrektor nie przekazuje mu informacji o zmianie pracodawcy.

Nauczyciele zatrudnieni na czas określony do dnia 31 sierpnia 2017 r. nie powinni otrzymać wspomnianej informacji nawet wówczas, gdyby zostali zatrudnieni ponownie z dniem 1 września 2017 r.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel