Informacji o przekształceniu nie otrzymują nauczyciele zatrudnieni na czas określony do końca roku szkolnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy nauczycielom zatrudnionym w gimnazjum na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. należy wręczyć informację o tym, że staną się pracownikami szkoły podstawowej?
Odpowiedź: Nauczyciele zatrudnieni na czas określony jedynie do końca roku szkolnego nie powinni otrzymać informacji o zmianie pracodawcy wynikającej z włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej.
Informacja o transformacji szkoły

W następstwie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej nauczyciele i pozostali pracownicy dotychczasowego gimnazjum z dniem włączenia stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 236 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Co oczywiste, zmiana pracodawcy nastąpi tylko w odniesieniu do osób zatrudnionych w szkole w dniu 1 września 2017 r.

O zmianie pracodawcy w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej dyrektor informuje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na piśmie w terminie do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dochodzi do włączenia. Informacja taka powinna trafić do każdej osoby, dla której dojdzie do zmiany pracodawcy (art. 236 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Zmiana pracodawcy tylko u zatrudnionych w dniu transformacji

Tymczasem stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych na czas określony ustaną z dniem 31 sierpnia 2017 r., zatem w dniu 1 września 2017 r. nie będą oni pozostawać już w zatrudnieniu i nie dojdzie w ich przypadku do zmiany pracodawcy. W konsekwencji dyrektor nie informuje nauczycieli zatrudnionych na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. o zmianie pracodawcy wynikającej z włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej.

Jeżeli nauczyciel gimnazjum nie będzie pozostawał w zatrudnieniu w dniu, w którym gimnazjum włączane jest do szkoły podstawowej, wówczas dyrektor nie przekazuje mu informacji o zmianie pracodawcy.

Nauczyciele zatrudnieni na czas określony do dnia 31 sierpnia 2017 r. nie powinni otrzymać wspomnianej informacji nawet wówczas, gdyby zostali zatrudnieni ponownie z dniem 1 września 2017 r.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel