Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

f9f12d4cd7f432c6cc709813e15ab1187b710753-xlarge

Są pieniądze dla samorządów na przekształcane szkoły

Ponad 172 mln zł przekaże MEN z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Przedstawiamy kryteria podziału środków.

f1c8cec72b051ac0c1c8bbd45591638dc2d93020-xlarge

MEN: Gwarancja środków na kształcenie specjalne

Resort edukacji przedstawia opinię w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych – dotyczących środków na kształcenie specjalne. Natomiast dla oddziałów integracyjnych i specjalnych ustawa przewiduje ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne. Poznaj informację MEN!

5c97b9c85d0770b43d4c06077dcc7c2edaf6b889-xlarge

MEN podał kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018

Na stronie MEN można już znaleźć reguły podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej w 2018 r. Samorządy mają do wyboru dziewięć kryteriów. Pierwsze wnioski można składać do końca maja.

f806e16b0b3d1b4fa1d5b27651b027a7f2d1f59a-xlarge

Matura 2018 – szczegółowy harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła informacje na temat egzaminu maturalnego 2018. Potrwają one od 4 do 25 maja br. i odbywać się będą w starej i nowej formule. Przedstawiamy szczegóły.

a3b8e12443655f52a49a2585bddfee7c24a668fa-xlarge

Wykaz olimpiad tematycznych i turniejów dla szkół branżowych

MEN ogłosił komunikat w sprawie wykazu m.in. turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzenia.

35f2f6f4174539db7a3ec05010dc6a0b3d3ee5d3-xlarge

MEN przypomina o organizacji indywidualnych zajęć

Resort edukacji przypomina, że istnieje możliwość czasowego zawieszenia zajęć indywidualnego nauczania. Jeśli stan zdrowia ucznia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły może na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie.

6160002076b648e8e3c489af60270732a94ad771-xlarge

MEN: Kalkulacja subwencji na kształcenie specjalne – informacja dla samorządów

Resort edukacji opublikował tzw. metryczkę przedstawiającą kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018. Wyliczenia zostały ograniczone tylko do subwencji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez JST.

c744d46ee5ee0d296d69c99c15f8e8169c124596-xlarge

MEN o organizacji rekolekcji wielkopostnych

Resort edukacji przypomina o głównych zasadach organizowania rekolekcji wielkopostnych wynikających z przepisów oświatowych. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Opłaty pobierane przez fundusze inwestycyjne

Wyjaśnienie MEN dotyczące opłat za przedszkole

Dyrektor przedszkola nie ma podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Ustalenie ich wysokości następuje w drodze uchwały rady gminy. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

1d5ac31a4ebba8bb4f8309fbe304bc4aa0ff12f9-xlarge

MEN udostępniło materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Resort edukacji opublikował materiały ćwiczeniowe dla poszczególnych grup uczniów z niepełnosprawnościami. Materiały przygotowane są w formie elektronicznej – można je pobrać poniżej lub ze strony MEN.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel