Aktualizacja wytycznych sanitarno-epidemiologicznych dla szkół

Data publikacji: 18 września 2020 r.
Poleć znajomemu
Aktualizacja wytycznych sanitarno-epidemiologicznych dla szkół

Dodatkowe zabezpieczenia dla dzieci z chorobami przewlekłymi, nauczanie indywidualne w formie zdalnej – resort edukacji wraz z resortem zdrowia i GIS przewidzieli aktualizację dotychczasowych wytycznych. Nowości dotyczą zarówno wytycznych ogólnych dla szkół, jak i w zakresie żółtej i czerwonej strefy.

Nowa wytyczna dla wszystkich szkół brzmi następująco:

„Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

  • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.”

Oprócz tego zaktualizowano zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Otóż „w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”

Źródło:

Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Program Maraton Oświatowy 2020

Program 28.09.2020 r. 

12:00 -13:15 10 najczęstszych problemów organizacyjnych szkoły w dobie pandemii - Michał Kowalski 

14:00-15:15 Czas pracy nauczyciela i dyrektora placówki w roku szkolnym 2020/2021 – Michał Kowalski 

Program 29.09.2020 r.

10:00 - 11:15 Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 -Leszek Jan Zaleśny 

12:00-13:15 Jak skutecznie wdrożyć nauczanie hybrydowe -Jacek Miklasiński 

13:30-14:45 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela -Michał Kowalski

Program 30.09.2020 r. 

12:00 - 13:15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły -Michał Kowalski 

14:00-15:15 Zasady wynagradzania nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 - Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel