CKE: Informacje o egzaminie gimnazjalnym

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 14 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
CKE: Informacje o egzaminie gimnazjalnym

W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 18 do 20 kwietnia. Nowością jest wprowadzenie we wszystkich okręgach e-oceniania z matematyki, dlatego też uczniowie powinni wypełniać arkusze kolorem czarnym, aby była możliwość wyraźnego zeskanowania rozwiązań. Wyniki egzaminu zostaną przedstawione 17 czerwca br.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

W 2016 r. egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 18 do 20 kwietnia (poniedziałek-środa) zgodnie z poniższym harmonogramem

Dzień

Przedmiot(y)

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

18 kwietnia (poniedziałek)

historia i wiedza o społeczeństwie

9:00

60 minut

Przerwa

język polski

11:00

90 minut

19 kwietnia (wtorek)

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00

60 minut

Przerwa

matematyka

11:00

90 minut

20 kwietnia (środa)

język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

Przerwa

język obcy (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut

Wykorzystane arkusze na tegorocznym egzaminie będą publikowane na stronach internetowych CKE i OKE w każdym dniu egzaminu:
  • ok. godz. 12:00 - pierwszy arkusz z danego dnia,
  • ok. godz. 14:00 - drugi arkusz z danego dnia.

Możliwe przedłużenie niektórym uczniom czasu pracy

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

  • 20 minut - w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym,
  • 30 minut - w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym,
  • 45 minut - w przypadku języka polskiego i matematyki.

Ogłoszenie wyników egzaminu - 17 czerwca

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez OKE. Ogólnopolskie wyniki będą ogłoszone i przedstawione uczniom 17 czerwca br. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 24 czerwca br.

E-ocenianie z matematyki - dla wszystkich okręgów

W tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). W ubiegłym roku zastosowano je na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Po egzaminie - odmiennie od tego, jak egzaminatorzy pracowali wcześniej - rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera.

Bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie tylko czarnym tuszem lub atramentem.

Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami będzie kierował przewodniczący. Egzaminatorzy przejdą merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego, z którym mogą konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel