CKE: Informacje o egzaminie gimnazjalnym

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 14 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
CKE: Informacje o egzaminie gimnazjalnym

W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 18 do 20 kwietnia. Nowością jest wprowadzenie we wszystkich okręgach e-oceniania z matematyki, dlatego też uczniowie powinni wypełniać arkusze kolorem czarnym, aby była możliwość wyraźnego zeskanowania rozwiązań. Wyniki egzaminu zostaną przedstawione 17 czerwca br.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

W 2016 r. egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 18 do 20 kwietnia (poniedziałek-środa) zgodnie z poniższym harmonogramem

Dzień

Przedmiot(y)

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

18 kwietnia (poniedziałek)

historia i wiedza o społeczeństwie

9:00

60 minut

Przerwa

język polski

11:00

90 minut

19 kwietnia (wtorek)

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00

60 minut

Przerwa

matematyka

11:00

90 minut

20 kwietnia (środa)

język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

Przerwa

język obcy (poziom rozszerzony)

11:00

60 minut

Wykorzystane arkusze na tegorocznym egzaminie będą publikowane na stronach internetowych CKE i OKE w każdym dniu egzaminu:
  • ok. godz. 12:00 - pierwszy arkusz z danego dnia,
  • ok. godz. 14:00 - drugi arkusz z danego dnia.
Możliwe przedłużenie niektórym uczniom czasu pracy

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

  • 20 minut - w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym,
  • 30 minut - w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym,
  • 45 minut - w przypadku języka polskiego i matematyki.
Ogłoszenie wyników egzaminu - 17 czerwca

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez OKE. Ogólnopolskie wyniki będą ogłoszone i przedstawione uczniom 17 czerwca br. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 24 czerwca br.

E-ocenianie z matematyki - dla wszystkich okręgów

W tym roku rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). W ubiegłym roku zastosowano je na terenie czterech okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Po egzaminie - odmiennie od tego, jak egzaminatorzy pracowali wcześniej - rozwiązania zadań nie trafią do nich w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera.

Bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie tylko czarnym tuszem lub atramentem.

Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami będzie kierował przewodniczący. Egzaminatorzy przejdą merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego, z którym mogą konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel