CKE: Konkursy w ramach rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych", opublikowała informację o trwających konkursach.

Projekt „modernizacja egzaminów zawodowych”

Konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami oświaty, samorządami, pracodawcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Więcej informacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 stycznia 2013 r.

Projekt „Budowa banków zadań” - sędziowie

Konkurs na sędziów kompetentnych do standaryzacji eksperckiej zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego, opracowanych do następujących sprawdzianów/egzaminów:

 • egzaminów eksternistycznych obejmujących zakres szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla uczniów niesłyszących z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu z języków obcych nowożytnych tj. język francuski, rosyjski, hiszpański i włoski,
 • egzaminu gimnazjalnego z języka włoskiego, hiszpańskiego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języka rosyjskiego i francuskiego na poziomie rozszerzonym,
 • egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym z języka włoskiego i hiszpańskiego, na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języka francuskiego i rosyjskiego, na poziomie dwujęzycznym z języka niemieckiego,
 • zadań rozszerzonej odpowiedzi z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie .
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.

Projekt „Budowa banków zadań” - recenzenci językowi

Konkurs na recenzentów poprawności językowej zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego. Konkurs dotyczy zadań egzaminacyjnych opracowanych:

 • w języku polskim do egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących (poza językami obcymi),
 • w języku obcym do egzaminów z języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.

Projekt „Budowa banków zadań” - recenzenci merytoryczni

Konkurs na recenzentów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • filozofia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.

Projekt „Budowa banków zadań” - autorzy zadań

Konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • chemia;
 • informatyka.
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013 r.

Źródło informacji:

 • strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel