CKE: Konkursy w ramach rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych", opublikowała informację o trwających konkursach.

Projekt „modernizacja egzaminów zawodowych”

Konkurs na opracowanie propozycji modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami oświaty, samorządami, pracodawcami w zakresie tworzenia i funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem organizacyjnym koncepcji współpracy podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Więcej informacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 stycznia 2013 r.
Projekt „Budowa banków zadań” - sędziowie

Konkurs na sędziów kompetentnych do standaryzacji eksperckiej zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego, opracowanych do następujących sprawdzianów/egzaminów:

 • egzaminów eksternistycznych obejmujących zakres szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla uczniów niesłyszących z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
 • sprawdzianu z języków obcych nowożytnych tj. język francuski, rosyjski, hiszpański i włoski,
 • egzaminu gimnazjalnego z języka włoskiego, hiszpańskiego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języka rosyjskiego i francuskiego na poziomie rozszerzonym,
 • egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym z języka włoskiego i hiszpańskiego, na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języka francuskiego i rosyjskiego, na poziomie dwujęzycznym z języka niemieckiego,
 • zadań rozszerzonej odpowiedzi z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie .
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.
Projekt „Budowa banków zadań” - recenzenci językowi

Konkurs na recenzentów poprawności językowej zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego. Konkurs dotyczy zadań egzaminacyjnych opracowanych:

 • w języku polskim do egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących (poza językami obcymi),
 • w języku obcym do egzaminów z języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.
Projekt „Budowa banków zadań” - recenzenci merytoryczni

Konkurs na recenzentów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego do II, III i IV etapu edukacyjnego z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • filozofia
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język włoski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lutego 2013 r.
Projekt „Budowa banków zadań” - autorzy zadań

Konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • chemia;
 • informatyka.
Więcej informacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013 r.

Źródło informacji:

 • strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel