CKE: Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę w 2012 r.

Data publikacji: 28 lutego 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE, 24 lutego 2012 r. ogłosił komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.

Na podstawie § 95 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. oraz § 106 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 kwietnia 2008 r., wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r. obejmuje:

Przybory, które powinni posiadać uczniowie

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

 linijka

matematyka, geografia  

 cyrkiel

matematyka  

 odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki  

Konieczne wyposażenie sal egzaminacyjnych

  1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

 słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski  

 słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski  

 słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język litewski  

 słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński  

 słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski  

 słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego, mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna  

 karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego

chemia  

 karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego

fizyka i astronomia  

 wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego

matematyka  

 słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących  

 słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego )

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących  

 sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących  

Dodatkowe przybory pomocnicze

  1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

 linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia  

kalkulator prosty (tzn. kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka  

 lupa

geografia, historia  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel