CKE: Olimpiady zapewniające pierwszeństwo przy rekrutacji w 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

matematyka

Olimpiada Matematyczna*

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego*

Olimpiada Informatyczne Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Olimpiada Informatyczna*

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego*

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Francuskiego*

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka Białoruskiego*

Uniwersytet Warszawski - Katedra Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego*

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Hiszpańskiego*

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

język hiszpański

Olimpiada Języka Łacińskiego*

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński

Olimpiada Biologiczna*

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

biologia

Olimpiada Chemiczna*

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna*

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

Olimpiada Geograficzna*

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

geografia

Olimpiada Fizyczna*

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

Olimpiada Artystyczna *

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

historia sztuki lub historia muzyki

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna*

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym*

Uniwersytet Warszawski

wiedza o społeczeństwie

*w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty, który wszedł w życie z dniem 31 marca 2015 r., komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty będzie ogłaszał Minister Edukacji Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Niniejszy Komunikat został wydany na podstawie przepisów przejściowych, które uprawniają dyrektora CKE do określenia ww. wykazu przy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

Źródło:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie  wykazu olimpiad  przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
komunikat CKEolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel