CKE: Olimpiady zapewniające pierwszeństwo przy rekrutacji w 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

matematyka

Olimpiada Matematyczna*

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego*

Olimpiada Informatyczne Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Olimpiada Informatyczna*

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego*

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Języka Francuskiego*

PROF.-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka Białoruskiego*

Uniwersytet Warszawski - Katedra Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego*

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Hiszpańskiego*

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

język hiszpański

Olimpiada Języka Łacińskiego*

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński

Olimpiada Biologiczna*

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

biologia

Olimpiada Chemiczna*

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna*

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

Olimpiada Geograficzna*

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

geografia

Olimpiada Fizyczna*

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

Olimpiada Artystyczna *

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

historia sztuki lub historia muzyki

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna*

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym*

Uniwersytet Warszawski

wiedza o społeczeństwie

*w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
Zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty, który wszedł w życie z dniem 31 marca 2015 r., komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty będzie ogłaszał Minister Edukacji Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Niniejszy Komunikat został wydany na podstawie przepisów przejściowych, które uprawniają dyrektora CKE do określenia ww. wykazu przy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

Źródło:

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie  wykazu olimpiad  przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
komunikat CKEolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel