CKE opublikowała przykładowe arkusze na egzamin ósmoklasisty

Data publikacji: 20 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
CKE opublikowała przykładowe arkusze na egzamin ósmoklasisty

Ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można pobrać przykładowe arkusze egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Egzamin będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

2 formy arkuszy

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty dotyczą:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego).

Arkusze egzaminacyjne opublikowane zostały w formie:

1) standardowej (dla uczniów bez niepełnosprawności oraz dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),

2) dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym - dla cudzoziemców (w przypadku języka polskiego i matematyki).

Razem z arkuszami opublikowane zostały zasady oceniania rozwiązań zadań wraz z przykładowymi ocenionymi rozwiązaniami zadań otwartych.

Informacja od CKE

Zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Siódmoklasiści mogą zatem jeszcze nie potrafić rozwiązać części zadań. Warto zatem przykładowe arkusze egzaminacyjne potraktować wyłącznie jako materiał poglądowy, wykorzystać go do wspólnych ćwiczeń wykonywanych w parach bądź małych grupach, przy wsparciu nauczyciela.

Odradzamy wykorzystywanie arkuszy jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej jako materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie. Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego, który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.

Źródło:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel