CKE: Wyjaśnienie dotyczące olimpiad technicznych zwalniających z egzaminu zawodowego

Data publikacji: 27 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiady Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości są również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- wyjaśnia dyrektor CKE.

Połączenie dwóch olimpiad w jedną budziło wątpliwości co do uprawnień laureatów i finalistów

Dwie olimpiady, tj. Olimpiada Innowacji Technicznych oraz Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości zostały w 2013 roku połączone w jedną Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wątpliwości budziło uprawnienie laureatów tych olimpiad do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor CKE wyjaśnił, że:

  • laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016, otrzymują uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o  Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2010-2013 zachowują nabyte prawo dotyczące zwolnienia z ww. egzaminu.
Olimpiady techniczne zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. to:

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana w latach 2013-2016 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego**

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik leśnik

- technik telekomunikacji

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego**

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

* zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7), w których kształcenie rozpoczęło się od 1 września 2012 r. ;

** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 124, poz. 860 ze zm.);

Zawody nieoznaczone gwiazdkami - ujęte w obu ww. klasyfikacjach.

Wykaz wszystkich turniejów i olimpiad zwalniających z ww. egzaminów znajduje się w artykule „CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2014 roku.
Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel