CKE: Wyjaśnienie dotyczące olimpiad technicznych zwalniających z egzaminu zawodowego

Data publikacji: 27 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiady Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości są również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- wyjaśnia dyrektor CKE.

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiady Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości są również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- wyjaśnia dyrektor CKE.

Połączenie dwóch olimpiad w jedną budziło wątpliwości co do uprawnień laureatów i finalistów

Dwie olimpiady, tj. Olimpiada Innowacji Technicznych oraz Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości zostały w 2013 roku połączone w jedną Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wątpliwości budziło uprawnienie laureatów tych olimpiad do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dyrektor CKE wyjaśnił, że:

  • laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016, otrzymują uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o  Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2010-2013 zachowują nabyte prawo dotyczące zwolnienia z ww. egzaminu.
Olimpiady techniczne zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe / części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. to:

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana w latach 2013-2016 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Innowacji Technicznych organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości  organizowana w latach 2010-2013 przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego**

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji  rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik leśnik

- technik telekomunikacji

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego**

- technik żywienia i usług gastronomicznych*

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

* zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7), w których kształcenie rozpoczęło się od 1 września 2012 r. ;

** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 124, poz. 860 ze zm.);

Zawody nieoznaczone gwiazdkami - ujęte w obu ww. klasyfikacjach.

Wykaz wszystkich turniejów i olimpiad zwalniających z ww. egzaminów znajduje się w artykule „CKE: Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2014 roku.
Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel