CKE: Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 - uzupełnienie

Data publikacji: 18 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał uzupełnienie Komunikatu z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał uzupełnienie Komunikatu z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

Uzupełnienie polega na podaniu:

  • pełnej nazwy olimpiady, której laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty
  • nazwy organizatora olimpiady.

Przedmiot

Nazwa olimpiady w Komunikacie z 2 maja 2012 r.

Pełna nazwa olimpiady

Nazwa organizatora

1.

Biologia

olimpiada biologiczna

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników

2.

Chemia

olimpiada chemiczna

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne

3.

Filozofia

olimpiada filozoficzna

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

4.

Fizyka i astronomia

olimpiada fizyczna

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

5.

Geografia

olimpiada geograficzna

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

6.

Historia

olimpiada historyczna

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

7.

Historia muzyki

olimpiada z historii muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

8.

Historia sztuki

olimpiada z historii sztuki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

9.

Informatyka

olimpiada informatyczna

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

10.

Język angielski

olimpiada języka angielskiego

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego - Poznań

11.

Język białoruski

olimpiada języka białoruskiego

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki

12.

Język francuski

olimpiada języka francuskiego

Olimpiada Języka Francuskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe

13.

Język hiszpański

olimpiada języka hiszpańskiego

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

14.

Język łaciński i kultura antyczna

olimpiada języka łacińskiego i kultury antycznej

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski

15.

Język niemiecki

olimpiada języka niemieckiego

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego - Poznań

16.

Język polski

olimpiada języka polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich

17.

Język rosyjski

olimpiada języka rosyjskiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski

18.

Matematyka

olimpiada matematyczna

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej

19.

Wiedza o społeczeństwie

olimpiada z wiedzy o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawskim Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Europeistyki

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel