CKE: Zestawy zadań do diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji poinformował, że zostały przygotowane zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8)

Dyrektor CKE na stronie internetowej komisji poinformował, że zostały przygotowane zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8)

Wszystkie materiały - 9 listopada

Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 9 listopada br. zamieszczą w serwisach dla dyrektorów szkół wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w zestawach z języków obcych nowożytnych.

Dyrektorzy szkół, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie, będą mogli od 7 listopada br. odebrać w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej arkusze w piśmie Braille’a dla uczniów niewidomych.

Diagnoza w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu

Dyrektor CKE proponuje, aby diagnoza została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z zestawem zadań), dlatego też do komunikatu załączone są również informacje dotyczące sposobu kodowania zestawów zadań egzaminacyjnych.

Na temat egzaminu gimnazjalistów i komunikatu CKE pisaliśmy w artykule: CKE: Informacje i materiały dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące egzaminu gimnazjalnego

Źródło informacji:

  • strona internetowa CKE.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel