Do 17 stycznia wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Data publikacji: 31 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Do 17 stycznia wydłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wydłużeniu od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Związane jest to z ograniczeniem w czasie ferii zimowych organizacji opieki dla najmłodszych uczniów w postaci półkolonii, kolonii i innych form wypoczynku. Co jeszcze się zmieniło – sprawdzamy szczegóły!

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy:

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy:

 • rodzicom dzieci do lat 8 sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 • jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego),
 • gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tak jak dotychczas, aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Należy pamiętać, że dodatkowy zasiłek nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Nowe wytyczne o zajęciach opiekuńczych w szkołach

Przepisy rozporządzenia MEiN z 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki  nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

3 warianty dotyczące opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także:

1)     Ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2)     Rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

3)     W przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Więcej na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz sposobu składania wniosków można przeczytać tutaj>>.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel