Dotacje z budżetu państwa dla przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 5 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 1 września 2013 roku opłaty za przedszkole pobierane przez gminę od rodziców zostaną ograniczone do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Zmianę tę wprowadza tzw. ustawa przedszkolna. Jej głównym celem jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego.

Od 1 września 2013 roku opłaty za przedszkole pobierane przez gminę od rodziców zostaną ograniczone do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Zmianę tę wprowadza tzw. ustawa przedszkolna. Jej głównym celem jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego.

Od września 2013 roku gminy otrzymają dotację z budżetu państwa. W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

  • 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości dotacji),
  • 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty przedszkoli (np. poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych) oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 2/3 wysokości dotacji).
Wysokość dotacji

Dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego). Oznacza, że na 25-osobowy oddział przedszkolny miesięcznie przekazywana będzie kwota w wysokości 2587,5 zł (do końca 2013 roku 10350 zł).

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Przedszkole nadal może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe (czyli np. nauka języka obcego, szachy czy garncarstwo). Opłaty dla rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

  • powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
  • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,
  • podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).
Zajęcia takie jak: rytmika, taniec, zajęcia plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola.
W przypadku tzw. zajęć dodatkowych, które nie mieszczą się w podstawie programowej (np. języki obce) możliwe jest i wskazane zatrudnienie nauczyciela posiadającego odpowiednie kompetencje lub wykorzystanie umiejętności nauczyciela w przedszkolu.

Źródło:

Opracowała: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel