Dyrektorzy mogą liczyć na wsparcie MEN przy ustalaniu wskaźników oceny pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 czerwca 2018 r.
Poleć znajomemu
Dyrektorzy mogą liczyć na wsparcie MEN przy ustalaniu wskaźników oceny pracy

1 września 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w tym zakresie. Dyrektorzy będą mieli obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Resort edukacji deklaruje opublikowanie przykładowych rozwiązań.

Rozporządzenie podpisane – wejdzie w życie 1 września 2018 r.

Druga część zmian w Karcie Nauczyciela wchodzi w życie 1 września 2018 r. Z tym dniem także zaczną obowiązywać nowe przepisy wykonawcze, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, które 29 maja 2018 r. zostało podpisane i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Obowiązek stworzenia regulaminu oceny pracy

Dotychczasowe przepisy nie dawały podstawy do określenia na poziomie danej placówki specyficznych kryteriów oceny pracy nauczycieli. Mimo to, w niektórych szkołach funkcjonowały regulaminy oceny pracy nauczycieli, które doprecyzowywały kryteria określone w przepisach powszechnie obowiązujących. Od 1 września 2018 r. każda placówka będzie miała obowiązek stworzenia regulaminu, który określi wskaźniki oceny pracy nauczycieli z odniesieniem do kryteriów określonych w rozporządzeniu.

Resort edukacji przygotuje przykładowe wzory

Wychodząc naprzeciw dyrektorom placówek oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zadeklarowało pomoc przy sporządzaniu regulaminów poprzez sukcesywne publikowanie przykładowych rozwiązań. Przy opracowywaniu regulaminów możecie też Państwo liczyć na Ekspertów Portalu Oświatowego, którzy służą radą i pomocą odpowiadając na indywidualne pytania Użytkowników Portalu.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel