Finał konkursu "Mam 6 lat"

Data publikacji: 5 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

Konkurs „Mam 6 lat" był adresowany do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych. Jego celem była promocja najciekawszych formy aktywności rad rodziców, którym zależy na przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole. Konkurs miał również służyć wspieraniu współpracy między radami rodziców w przedszkolach i szkołach. Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat" był częścią ogólnopolskiej akcji informacyjnej, która ma przybliżyć ideę obniżenia wieku szkolnego rodzicom przedszkolaków.

Najciekawsze propozycje rad rodziców będą wzorem dobrych praktyk

Konkurs „Mam 6 lat" to jedno z wielu działań, które mają pokazać obraz zmieniającej się polskiej szkoły i wspierać te zmiany. To szczególne forum do bezpośredniego kontaktu ministra edukacji narodowej i innych władz oświatowych, ze środowiskami rodzicielskimi. Umożliwił on podzielenie się przez rodziców najlepszymi praktykami, doświadczeniami i informacjami o tym, jak szkoły i przedszkola przygotowały się do obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Konkurs przyczynił się do promocji i upowszechniania najciekawszych form aktywności rad rodziców, przygotowujących przedszkolaków do rozpoczęcia nauki w szkole oraz warunki do przyjaznej adaptacji sześciolatków. Dobre praktyki zebrane w konkursie posłużą do planowania dalszych działań upowszechniających obniżanie wieku szkolnego.

Już 72% dzieci w grupie 3 - 5 lat uczestniczy w edukacji przedszkolnej

- Konkurs to pilotażowy projekt włączania rodziców w pokazywanie pozytywnych zmian w polskich szkołach. Pozwoli on na upowszechnianie dobrych lokalnych praktyk z poszczególnych szkół - powiedziała w swoim wystąpieniu minister edukacji Krystyna Szumilas. Minister Szumilas zwróciła uwagę na to, że cywilizacyjna zmiana, jaką jest obniżenie wieku szkolnego, wpłynęła na zmianę podejścia do edukacji. - Dzieci szybciej się teraz uczą. Dlatego my - dorośli - powinniśmy wykorzystać ten złoty wiek dziecka, by lepiej przygotować je do samodzielnego życia. Obecnie wszystkie pięciolatki uczęszczają do przedszkoli, natomiast w całej grupie 3-5 latków, w edukacji przedszkolnej uczestniczy już 72% dzieci.

Dwa moduły konkursu - dla szkół podstawowych i dla przedszkoli

Konkurs „Mam 6 lat był realizowany w dwóch modułach:

  • Sześciolatek w przyjaznej szkole" - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy? Był on skierowany do rad rodziców w szkołach podstawowych.
  • Przyjaźnie z przedszkola do szkoły" - jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? Ten moduł był skierowany do rad rodziców w przedszkolach.
W konkursie udział wzięli rodzice z 266 przedszkoli i 412 szkół z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybranych zgłoszeń wybranych zostało 97 finalistów, a spośród nich - 32 laureatów.

„Samorząd na 6” czyli ten, gdzie najwięcej sześciolatków jest w szkole podstawowej

W związku z tym konkursem Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło również uhonorować samorządy, które wyróżniają się największą liczbą sześciolatków
w pierwszych klasach. Ich przedstawiciele otrzymali tytuł „Samorząd
na 6".

Samorządy wybrane zostały w sześciu kategoriach. W kategorii:

  • miasto wojewódzkie zwyciężyła - Warszawa,
  • miasto na prawach powiatu - Sopot,
  • gmina miejsko - wiejska duża - Grodzisk Mazowiecki (województwo mazowieckie),
  • gmina miejsko - wiejska mała- Międzylesie (województwo dolnośląskie),
  • gmina wiejska - Raszyn (województwo mazowieckie),
  • gminawiejska mała - Dobryszyce (województwo łódzkie).
Źródło informacji:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel