II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Data publikacji: 13 października 2017 r.
Poleć znajomemu
II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Do 20 października 2017 r. przedstawiciele Rad Rodziców z całej Polski mogą zgłosić swój udział w konferencji organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bezpłatna konferencja dla Rad Rodziców odbędzie się w Warszawie

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców odbędzie się 28 października 2017 r. w godz. 9:30-15:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem wydarzenia będzie „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. W programie konferencji wystąpienia ekspertów, diagnoza obecnego systemu oraz dyskusja. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o roli Rad Rodziców w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły, współpracy placówek oświatowych z reprezentantami rodziców, a także efektywnej realizacji działań wychowawczych w szkole.

Aby zarejestrować się na konferencji trzeba wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną pod adresem www.radyrodzicow.pl.

Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel