Ile kosztuje Karta Nauczyciela?

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 13 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Resort edukacji przedstawił sprawozdanie na temat kosztów, jakie rokrocznie ponoszą samorządy w związku z przywilejami nauczycieli takimi jak urlop zdrowotny czy dodatki socjalne. Sprawdź ile kosztuje stosowanie Karty Nauczyciela i gdzie resort edukacji szuka oszczędności.

Resort edukacji przedstawił sprawozdanie na temat kosztów, jakie rokrocznie ponoszą samorządy w związku z przywilejami nauczycieli takimi jak urlop zdrowotny czy dodatki socjalne. Sprawdź ile kosztuje stosowanie Karty Nauczyciela i gdzie resort edukacji szuka oszczędności.

Co roku z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta coraz więcej nauczycieli

6 lutego w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki, podczas którego Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało informację na temat kosztów funkcjonowania ustawy - Karta Nauczyciela "Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian". Na spotkaniu tym poruszone były także kwestie związane z projektowanymi zmianami w Karcie. Część z nich wiąże się bowiem z ograniczeniem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i jego poszczególne składniki wynikające z Karty. To, na czym resort edukacji planuje zaoszczędzić nowelizując Kartę Nauczyciela to m.in. koszty urlopu dla poratowania zdrowia. Z informacji przekazanych przez MEN wynika, że w 2011 r. (według stanu na 31 marca) z urlopu dla poratowania zdrowia korzystało 14 181 tys. nauczycieli - o blisko 1500 więcej niż w poprzednim roku.

Koszty urlopów zdrowotnych - znaczenie wyższe niż pokazują to dane z SIO

Przy czym MEN podkreśliło, że na podstawie danych ze SIO trudno jest oszacować koszty, jakie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ponoszą w związku z urlopami zdrowotnymi nauczycieli. SIO dysponuje danymi według stanu na dzień 31 marca i 30 września danego roku. W systemie nie ma natomiast informacji o długości trwania urlopu dla poratowania zdrowia, który wpływa na wydatki samorządów na ten cel. Zatem kompletne dane dotyczące wydatków na nauczycielskie urlopy zdrowotne są w posiadaniu samorządów i można założyć, że są one dużo większe, niż te wynikające z SIO.

Mniej szkół i etatów nauczycielskich przy wzroście pensji zasadniczych

Raport pokazuje, że co roku wzrastają wydatki na pensje zasadnicze nauczycieli. Dla przykładu w 2009 r. wydatki na ten cel wyniosły 23 672 mln zł, a w 2011 r. już 27 131 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnich latach ilość szkół a co za tym idzie etatów nauczycielskich spada, a mimo tego, w skali kraju widać wzrost kosztów pensji zasadniczych nauczycieli.

Zmiany w zakresie kształtowania składników nauczycielskich pensji mają być uwzględnione w nowelizacji Karty Nauczyciela, nad którą od ponad pół roku pracuje resort edukacji. Jednym z postulatów jest zwiększenie udziału pensji zasadniczej w wynagrodzeniach nauczycielskich. Struktura nauczycielskich pensji wskazuje bowiem, że około 65% stanowi wynagrodzenie zasadnicze, blisko 25% stanowią dodatki do pensji wypłacane co miesiąc lub raz do roku oraz nagrody, a około 10% wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

W założeniach do nowelizacji Karty Nauczyciela resort edukacji planuje także stopniową likwidację dodatków socjalnych, takich jak dodatek wiejski, mieszkaniowy i zasiłek na zagospodarowanie.

W 2011 r. - 503 611 etatów nauczycielskich

Z raportu wynika także, że liczba etatów (z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych) w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2011 r. wyniosła:

  • 18 518 nauczycieli stażystów;
  • 85 425 nauczycieli kontraktowych;
  • 135 217 nauczycieli mianowanych;
  • 264 451 nauczycieli dyplomowanych
co stanowi razem: 503 611 etatów nauczycielskich.
Połowa nauczycieli może stracić prawo do urlopu zdrowotnego

Zapowiadana nowelizacja Karty Nauczyciela w praktyce może odebrać uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia blisko połowie nauczycieli. Po zmianach, aby otrzymać ten urlop trzeba będzie przede wszystkim posiadać co najmniej 20 letni staż pracy, a takim zwykle nie legitymują się nauczyciele z najniższymi stopniami awansu zawodowego, którzy stanowią blisko połowę etatów nauczycielskich. Ponadto pełnopłatny urlop zdrowotny otrzymają tylko ci nauczyciele, wobec których lekarz medycyny pracy orzeknie zagrożenie chorobą zawodową, ale i tak niezależnie od stanu zdrowia wyniesie on maksymalnie 1 rok w całej karierze zawodowej nauczyciela, a nie jak do tej pory 3 lata.

Więcej informacji na temat planowanych zmian w Karcie Nauczyciela w artykule „KARTA NAUCZYCIELA 2013 - sprawdź co się zmieni”.

Źródło:

  • Materiał informacyjny dla Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - "Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian"
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel