Ile kosztuje Karta Nauczyciela?

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego
Data publikacji: 13 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Resort edukacji przedstawił sprawozdanie na temat kosztów, jakie rokrocznie ponoszą samorządy w związku z przywilejami nauczycieli takimi jak urlop zdrowotny czy dodatki socjalne. Sprawdź ile kosztuje stosowanie Karty Nauczyciela i gdzie resort edukacji szuka oszczędności.

Co roku z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta coraz więcej nauczycieli

6 lutego w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki, podczas którego Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało informację na temat kosztów funkcjonowania ustawy - Karta Nauczyciela "Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian". Na spotkaniu tym poruszone były także kwestie związane z projektowanymi zmianami w Karcie. Część z nich wiąże się bowiem z ograniczeniem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i jego poszczególne składniki wynikające z Karty. To, na czym resort edukacji planuje zaoszczędzić nowelizując Kartę Nauczyciela to m.in. koszty urlopu dla poratowania zdrowia. Z informacji przekazanych przez MEN wynika, że w 2011 r. (według stanu na 31 marca) z urlopu dla poratowania zdrowia korzystało 14 181 tys. nauczycieli - o blisko 1500 więcej niż w poprzednim roku.

Koszty urlopów zdrowotnych - znaczenie wyższe niż pokazują to dane z SIO

Przy czym MEN podkreśliło, że na podstawie danych ze SIO trudno jest oszacować koszty, jakie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ponoszą w związku z urlopami zdrowotnymi nauczycieli. SIO dysponuje danymi według stanu na dzień 31 marca i 30 września danego roku. W systemie nie ma natomiast informacji o długości trwania urlopu dla poratowania zdrowia, który wpływa na wydatki samorządów na ten cel. Zatem kompletne dane dotyczące wydatków na nauczycielskie urlopy zdrowotne są w posiadaniu samorządów i można założyć, że są one dużo większe, niż te wynikające z SIO.

Mniej szkół i etatów nauczycielskich przy wzroście pensji zasadniczych

Raport pokazuje, że co roku wzrastają wydatki na pensje zasadnicze nauczycieli. Dla przykładu w 2009 r. wydatki na ten cel wyniosły 23 672 mln zł, a w 2011 r. już 27 131 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnich latach ilość szkół a co za tym idzie etatów nauczycielskich spada, a mimo tego, w skali kraju widać wzrost kosztów pensji zasadniczych nauczycieli.

Zmiany w zakresie kształtowania składników nauczycielskich pensji mają być uwzględnione w nowelizacji Karty Nauczyciela, nad którą od ponad pół roku pracuje resort edukacji. Jednym z postulatów jest zwiększenie udziału pensji zasadniczej w wynagrodzeniach nauczycielskich. Struktura nauczycielskich pensji wskazuje bowiem, że około 65% stanowi wynagrodzenie zasadnicze, blisko 25% stanowią dodatki do pensji wypłacane co miesiąc lub raz do roku oraz nagrody, a około 10% wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

W założeniach do nowelizacji Karty Nauczyciela resort edukacji planuje także stopniową likwidację dodatków socjalnych, takich jak dodatek wiejski, mieszkaniowy i zasiłek na zagospodarowanie.

W 2011 r. - 503 611 etatów nauczycielskich

Z raportu wynika także, że liczba etatów (z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych) w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2011 r. wyniosła:

  • 18 518 nauczycieli stażystów;
  • 85 425 nauczycieli kontraktowych;
  • 135 217 nauczycieli mianowanych;
  • 264 451 nauczycieli dyplomowanych
co stanowi razem: 503 611 etatów nauczycielskich.
Połowa nauczycieli może stracić prawo do urlopu zdrowotnego

Zapowiadana nowelizacja Karty Nauczyciela w praktyce może odebrać uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia blisko połowie nauczycieli. Po zmianach, aby otrzymać ten urlop trzeba będzie przede wszystkim posiadać co najmniej 20 letni staż pracy, a takim zwykle nie legitymują się nauczyciele z najniższymi stopniami awansu zawodowego, którzy stanowią blisko połowę etatów nauczycielskich. Ponadto pełnopłatny urlop zdrowotny otrzymają tylko ci nauczyciele, wobec których lekarz medycyny pracy orzeknie zagrożenie chorobą zawodową, ale i tak niezależnie od stanu zdrowia wyniesie on maksymalnie 1 rok w całej karierze zawodowej nauczyciela, a nie jak do tej pory 3 lata.

Więcej informacji na temat planowanych zmian w Karcie Nauczyciela w artykule „KARTA NAUCZYCIELA 2013 - sprawdź co się zmieni”.

Źródło:

  • Materiał informacyjny dla Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - "Analiza kosztów funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i kalkulacja skutków finansowych proponowanych w ustawie zmian"
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel