List MEN do samorządów i dyrektorów w sprawie rekrutacji

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 24 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
List MEN do samorządów i dyrektorów w sprawie rekrutacji

W liście z 23 lutego 2016 r. MEN przypomina o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o systemie oświaty w związku z prowadzeniem postępowań rekrutacyjnych. List adresowany jest do dyrektorów publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, a także do samorządów i innych podmiotów prowadzących szkoły i przedszkola publiczne.

MEN podkreśla wagę organizacji wychowania przedszkolnego

MEN wskazuje w liście, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego. Na dofinansowanie tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, przypadającą na każde dziecko korzystające z przedszkola na terenie gminy, niezależnie od czasu przebywania w placówce. Dotacja ta ulegnie zwiększeniu do kwoty 1 370 zł, a w konsekwencji powiększy się również kwota rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – do 1 670 mln zł. W związku z tym MEN przestrzega, że zrzeczenie się realizacji tych zadań przez gminę stanowiłoby naruszenie prawa, w związku z którym rodzice mogą złożyć skargę na działalność gminy do wojewody.

Minister przypomina również o niedawnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w świetle której ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Rodzice decydują o miejscu korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego

W liście zaakcentowano, że dziecko urodzone w 2010 r., które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego, od 1 września 2016 r. będzie jako 6-latek obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne albo rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Niemniej jednak nie można, bez zgody rodziców, administracyjnie decydować o miejscu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego.

To rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola mają decydować o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, składając w każdym roku szkolnym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego stosowną deklarację. Dyrektor nie może odmówić jej przyjęcia, także w odniesieniu do 6-latków.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel