Matura 2015 - ogólnopolskie konferencja dla nauczycieli j. polskiego

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 20 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”. Podczas spotkań zostaną omówione zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r., wymagania egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. Konferencje będą prowadzili autorzy koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nauczyciele poznają nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z j. polskiego

Konferencje są efektem zmiany formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 2015/2016 dla absolwentów technikum, wynikającej z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Organizatorami spotkań są regionalne ośrodki doskonalenia nauczycieli, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz kuratoria oświaty. Rekrutację prowadzą wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli. Przewiduje się, że w konferencjach weźmie udział ok. 8.500 nauczycieli (po 1 osobie z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum).

Konferencje poprzedzą cykl warsztatów dla nauczycieli języka polskiego, które przeprowadzi 103 liderów regionalnych - konsultantów i doradców metodycznych, przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Każdy lider ma obowiązek zorganizować do 30 kwietnia 2014 r. spotkania warsztatowe dla co najmniej jednego nauczyciela z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum, które znajdują się na ustalonym w porozumieniu z ORE terenie jego działania. Celem warsztatów jest wspieranie tych nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego przeprowadzanego od 2015 r. Zakres tematyczny będzie obejmował: interpretację teksów ikonicznych z wykorzystaniem tekstów literackich - w zakresie części ustnej egzaminu oraz interpretację poezji - w zakresie części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym.

Szczegóły dotyczące naboru nauczycieli do udziału w warsztatach będą dostępne na stronach internetowych wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli.

Na  stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są Informatory o egzaminie maturalnym od 2015 r., zawierające opis egzaminu z każdego przedmiotu i przykładowe zadania, w tym również dla absolwentów niepełnosprawnych - niesłyszących i niewidomych (w formacie WinBraille).

Wszystkie informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym od 2015 r. są dostępne w specjalnej zakładce na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/85-matura-2015).

Na stronie CKE przykładowe zadania

Ponadto, aby umożliwić uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom szczegółowe zapoznanie się z nową formułą egzaminu maturalnego podjęte zostaną następujące działania:

  1. do 15 grudnia 2013 r. na stronie internetowej CKE oraz komisji okręgowych zostaną opublikowane przykładowe zestawy zadań z wszystkich przedmiotów, jakie obejmuje egzamin maturalny. Zestawy zadań z języków obcych zostaną opublikowane wraz z nagraniami audio w formacie mp3. Będą to zarówno standardowe zestawy zadań jak i zestawy zadań dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  2. do 15 grudnia 2014 r. udostępnione zostaną - w serwisach komisji okręgowych skierowanych do dyrektorów szkół - arkusze egzaminacyjne, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w formie badania diagnostycznego. Zakres dostępnych materiałów będzie identyczny jak przykładowe zestawy zadań opublikowane w grudniu 2013 r. Materiały te zostaną następnie upublicznione na stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Źródło:
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel