Matura 2018 – szczegółowy harmonogram

Data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Matura 2018 – szczegółowy harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła informacje na temat egzaminu maturalnego 2018. Potrwają one od 4 do 25 maja br. i odbywać się będą w starej i nowej formule. Przedstawiamy szczegóły.

Harmonogram matur

W 2018 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 25 maja, w tym:

 • część pisemna – od 4 do 23 maja
 • część ustna – od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza – o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego został zamieszczony na stronie CKE.

Nowa i stara formuła egzaminu

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

1)  tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum,

2)  absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2017 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2017, którzy zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.

3)  absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich.

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.
Arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”.

Część pisemna i ustna

Zdający przystąpią do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

W części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym,
 • matematyka – na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

W części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu,
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).
Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających),
 • geografia – 72 919 osób (26,7% zdających),
 • matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających),
 • język polski – 54 657 osób (20,0% zdających),
 • biologia – 50 058 osób (18,4% zdających),
 • chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających),
 • wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających),
 • fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających),
 • historia – 20 641 osób (7,6% zdających),
 • informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających).
Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne tutaj>>

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel