Matura 2018 – szczegółowy harmonogram

Data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Matura 2018 – szczegółowy harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła informacje na temat egzaminu maturalnego 2018. Potrwają one od 4 do 25 maja br. i odbywać się będą w starej i nowej formule. Przedstawiamy szczegóły.

Harmonogram matur

W 2018 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 25 maja, w tym:

 • część pisemna – od 4 do 23 maja
 • część ustna – od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza – o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego został zamieszczony na stronie CKE.
Nowa i stara formuła egzaminu

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

1)  tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum,

2)  absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2017 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2017, którzy zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.

3)  absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich.

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.
Arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”.
Część pisemna i ustna

Zdający przystąpią do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

W części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym,
 • matematyka – na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

W części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu,
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).
Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.
Egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających),
 • geografia – 72 919 osób (26,7% zdających),
 • matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających),
 • język polski – 54 657 osób (20,0% zdających),
 • biologia – 50 058 osób (18,4% zdających),
 • chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających),
 • wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających),
 • fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających),
 • historia – 20 641 osób (7,6% zdających),
 • informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających).
Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne tutaj>>

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel