MEN: Olimpiady ułatwiające rekrutacje gimnazjalistom i licealistom w roku szkolnym 2016/2017

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 20 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu

Minister Edukacji Narodowej ogłosił wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia ich laureatów z danej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego oraz do przyjęcia ich w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Wykazu olimpiad i turniejów już nie ogłasza Dyrektor CKE

Po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r., na podstawie art. 44zzzw, wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów i olimpiad tematycznych związanych z w wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:

  1. zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdziany, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  2. przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania
- ogłasza Minister Edukacji Narodowej na stronie BIP nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.
WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH na rok szkolny 2016/2017:

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

matematyka

Olimpiada matematyczna gimnazjalistów

Organizatorzy wskazanych w zestawianiu olimpiad zostaną wyłonieni w konkursie na realizację zadania publicznego na organizację i przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Olimpiada matematyczna*

Język angielski

Olimpiada języka angielskiego gimnazjalistów

Olimpiada języka angielskiego*

Informatyka

Olimpiada informatyczna gimnazjalistów

Olimpiada informatyczna*

Język polski

Olimpiada języka polskiego gimnazjalistów

Język francuski

Olimpiada języka polskiego*

Język białoruski

Olimpiada języka białoruskiego*

Język niemiecki

Olimpiada języka niemieckiego*

Język rosyjski

Olimpiada języka rosyjskiego*

Język hiszpański

Olimpiada języka hiszpańskiego*

Język łaciński

Olimpiada języka łacińskiego*

Biologia

Olimpiada biologiczna*

Chemia

Olimpiada chemiczna*

Filozofia

Olimpiada filozoficzna*

Geografia

Olimpiada geograficzna*

fizyka

Olimpiada fizyczna*

Historia sztuki

lub

Historia muzyki

Olimpiada artystyczna*

Historia

Olimpiada historyczna gimnazjalistów

Olimpiada historyczna*

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada wiedzy o społeczeństwie*

*Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U Nr 13, poz. 125 ze zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty, rekomendowani przez komisje konkursowe, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Źródło:

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na rok szkolny 2016/2017 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2016/2017.
Słowa kluczowe:
komunikat MENolimpiada

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel