MEN: Plan przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Nowa Minister Edukacji przedstawiła plan działań, które mają zapewnić, że 1 września 2014 r. szkoły będą przygotowane na 6-latki równie dobrze, jak 6-latki na szkoły. Obejmują one m.in. szkolenia dla nauczycieli, opracowanie przepisów gwarantujących miękkie przejście z przedszkola do szkoły oraz z klasy III do IV szkoły podstawowej, a także nowe zasady organizowania grup opieki świetlicowej. Ważną zmianą ma być umożliwienie złożenia wniosku o nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego oraz możliwość cofnięcia sześciolatka do przedszkola na wniosek rodziców.

Nowa Minister Edukacji przedstawiła plan działań, które mają zapewnić, że 1 września 2014 r. szkoły będą przygotowane na 6-latki równie dobrze, jak 6-latki na szkoły. Obejmują one m.in. szkolenia dla nauczycieli, opracowanie przepisów gwarantujących miękkie przejście z przedszkola do szkoły oraz z klasy III do IV szkoły podstawowej, a także nowe zasady organizowania grup opieki świetlicowej. Ważną zmianą ma być umożliwienie złożenia wniosku o nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego oraz możliwość cofnięcia sześciolatka do przedszkola na wniosek rodziców.

Sześciolatki są gotowe na szkołę, ale szkoły jeszcze nie są gotowe na najmłodsze dzieci

11 grudnia 2013 r. odbyła się pierwsza konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej, na której Pani Mister przedstawiła plan działań w celu przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od rodziców dzieci, które mają zostać objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r. wynika, że rodzice nie mają obaw, czy ich dzieci są gotowe na szkołę, ale czy szkoły są gotowe do opieki i edukacji 6-latków. Pani Minister chce wykorzystać najbliższe 8 miesięcy na zminimalizowanie tych obaw i pomoc w przygotowaniu wszystkich szkół na tę zmianę. Przedstawione na konferencji rozwiązania mają zostać uregulowane głównie w rozporządzeniu, a częściowo poprzez nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Lekcje dostosowane do możliwości uczniów

Przede wszystkim formuła pracy z uczniami najmłodszymi ma być równie przyjazna, jak ta w przedszkolu. Oznacza to w szczególności:

 • dostosowanie czasu zajęć do możliwości dzieci - niezależnie od szkolnych dzwonków;
 • możliwość zatrudnienia w szkole osoby wspierającej nauczyciela;
 • wymaganie efektów kształcenia dopiero po III klasie, a nie jak dotychczas zarówno po I, jak i po III klasie szkoły podstawowej;
 • usunięcie z podstawy programowej osobnych wymagań dla pierwszoklasistów;
Opieka świetlicowa

Także zasady tworzenia grup opieki świetlicowej mają ulec zmianie. Przede wszystkim:

 • grupy świetlicowe mają być tworzone dla dzieci w podobnym wieku;
 • opieka świetlicowa będzie dla wszystkich dzieci - zarówno dla tych, którzy korzystają ze świetlicy na co dzień, jak i tych, które uczęszczają na świetlicę nieregularnie;
 • zajęcia w świetlicy mają obejmować także odrabianie lekcji oraz zajęcia ruchowe;
 • powstanie możliwość zatrudnienia osoby wspierającej nauczyciela.
6-latek będzie mógł wrócić do przedszkola

O odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego nie będzie już decydował dyrektor szkoły z poradnią, lecz rodzice. Po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o dojrzałości szkolnej dziecka, to rodzice zdecydują czy mimo negatywnej opinii posłać dziecko do szkoły czy odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego.  Będzie możliwe także przeniesienie ucznia 6-letniego z powrotem do przedszkola, gdy okaże się, że nie radzi sobie ono w szkole. Również w tym przypadku to rodzice dziecka o tym zdecydują. Zmianie ulegnie także termin na złożenie wniosku o objęcie dziecka edukacją domową - od nowego roku szkolnego rodzice będą mogli zdecydować o nauce w domu w dowolnym momencie roku szkolnego, a nie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.

Rodzice otrzymają prawo do:
 • podejmowania decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do „zerówki",
 • złożenia wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.
Szkolenia dla nauczycieli

Aby zachęcić nauczycieli do pracy w nowej formule resort edukacji przewiduje szkolenia dla nauczycieli klas I-III, a także udostępnienie placówkom doskonalenia nauczycieli modelowych sposób kształcenia młodszych uczniów opracowane przez IBE oraz innowacyjnych programów nauczania w klasach I-III opracowanych przez ORE.

Dodatkowo, przewiduje się szkolenia dla nauczycieli klas IV szkoły podstawowej pod kątem umiejętności zapewnienia łagodnego przejścia między klasą III a IV.

Prawa rodziców i uczniów

Minister Edukacji zwróciła uwagę, że to rodzice są najlepszymi informatorami i stanie przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. W czasie konferencji zachęcała ich do odwiedzenia szkół, w których mają uczyć się ich dzieci i zgłaszania wszelkich zastrzeżeń poprzez specjalną infolinię. Kuratorzy oświaty mają obowiązek sprawdzić każde zgłoszenie dotyczące stanu przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków.

Przyszłoroczni pierwszoklasiści mają prawo do:
 • nauki w klasie o maksymalnej liczebności 25 uczniów;
 • wyodrębnionego miejsca do zabawy w sali lekcyjnej;
 • miejsca na pozostawienie przyborów i podręczników;

Źródło:

 • Konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel