MEN: Przepisy regulujące pensum specjalistów nie zostaną zmienione

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na petycję nauczycieli w sprawie czasu pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, potwierdziło, że nie planuje zmiany Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim pozostawia w kompetencji organu prowadzącego ustalanie wymiaru pensum na powyższych stanowiskach.

Wymiar pensum specjalistów zależy od indywidualnych potrzeb uczniów każdej szkoły

Jak czytamy w komunikacie MEN: „Ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego”.

Sąd Najwyższy także popiera obowiązujące regulacje

Prawidłowość i zasadność funkcjonowania przepisów Karty Nauczyciela, które upoważniają organ prowadzący do określania pensum na stanowiskach nauczycielskich, dla których wymiar obowiązkowych zajęć nie został uregulowany w tej ustawie, potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 21 marca 2012 r. (III PZP 2/12). W uzasadnieniu do uchwały Sąd stwierdził, że: „stanowisko nauczyciela przedmiotu edukacyjnego, którego pensum jest określone w art. 42 ust. 3 l.p. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w wymiarze 18 godzin tygodniowo, jest bardziej uciążliwe i pracochłonne niż stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Te cztery rodzaje pracy wymagają takich samych kwalifikacji i nakładu pracy niezależnie od tego, czy są zajmowane przez nauczycieli, czy przez pracowników niemających tego statusu." Na podstawie powyższej uchwały, resort edukacji wnioskuje, że obowiązujące przepisy są prawidłowe i nie wymagają zmiany.

Nie będzie zmiany Karty Nauczyciela w tym zakresie

W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela nie planuje się zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli, w tym przepisu regulującego pensum specjalistów.

Przypomnijmy, że o zmianę przepisów wnioskują: Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego, a także sami nauczyciele. Posłowie Solidarnej Polski, niezależnie od prowadzonych w MEN prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela, zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo (projekt ustawy został wniesiony do sejmu).

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel