MEN: Przepisy regulujące pensum specjalistów nie zostaną zmienione

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na petycję nauczycieli w sprawie czasu pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, potwierdziło, że nie planuje zmiany Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim pozostawia w kompetencji organu prowadzącego ustalanie wymiaru pensum na powyższych stanowiskach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na petycję nauczycieli w sprawie czasu pracy nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, potwierdziło, że nie planuje zmiany Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim pozostawia w kompetencji organu prowadzącego ustalanie wymiaru pensum na powyższych stanowiskach.

Wymiar pensum specjalistów zależy od indywidualnych potrzeb uczniów każdej szkoły

Jak czytamy w komunikacie MEN: „Ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego”.

Sąd Najwyższy także popiera obowiązujące regulacje

Prawidłowość i zasadność funkcjonowania przepisów Karty Nauczyciela, które upoważniają organ prowadzący do określania pensum na stanowiskach nauczycielskich, dla których wymiar obowiązkowych zajęć nie został uregulowany w tej ustawie, potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 21 marca 2012 r. (III PZP 2/12). W uzasadnieniu do uchwały Sąd stwierdził, że: „stanowisko nauczyciela przedmiotu edukacyjnego, którego pensum jest określone w art. 42 ust. 3 l.p. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w wymiarze 18 godzin tygodniowo, jest bardziej uciążliwe i pracochłonne niż stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Te cztery rodzaje pracy wymagają takich samych kwalifikacji i nakładu pracy niezależnie od tego, czy są zajmowane przez nauczycieli, czy przez pracowników niemających tego statusu." Na podstawie powyższej uchwały, resort edukacji wnioskuje, że obowiązujące przepisy są prawidłowe i nie wymagają zmiany.

Nie będzie zmiany Karty Nauczyciela w tym zakresie

W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela nie planuje się zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli, w tym przepisu regulującego pensum specjalistów.

Przypomnijmy, że o zmianę przepisów wnioskują: Rzecznik Praw Obywatelskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego, a także sami nauczyciele. Posłowie Solidarnej Polski, niezależnie od prowadzonych w MEN prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela, zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo (projekt ustawy został wniesiony do sejmu).

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel