MEN przypomina o zasadach organizacji rekolekcji wielkopostnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 19 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu

W związku z nadchodzącymi rekolekcjami wielkopostnymi dyrektor udziela dni wolnych od zajęć dla uczniów, którzy będą na nie uczęszczać. Szkoły nie są jednak zwolnione z organizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci niekorzystających z rekolekcji.

3 dni wolne na rekolekcje

Dyrektorzy szkół publicznych muszą zapewnić uczniom uczęszczającym na religię 3 kolejne dni wolne od zajęć szkolnych, aby zagwarantować im możliwość odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to wyłącznie tych uczniów, których religia bądź wyznanie nakłada na nich obowiązek uczęszczania na tego rodzaju rekolekcje. W tym celu dyrektor udziela uczniom zwolnienia z części lub całości zajęć, w zależności od godzinowego wymiaru rekolekcji. MEN zaleca, aby w dniach, w których uczniowie korzystają z częściowego zwolnienia, nie organizować sprawdzianów.

Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji powinny być przedmiotem ustaleń pomiędzy szkołą a organizującymi rekolekcje. Jeżeli rekolekcje organizuje więcej niż jeden kościół bądź związek wyznaniowy, termin rekolekcji powinien być ustalony wspólnie. Należyta organizacja rekolekcji wymaga również zawiadomienia dyrektora szkoły o ich terminie co najmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem.

Szkoła musi realizować zajęcia wychowawcze i opiekuńcze

W praktyce w czasie rekolekcji w szkole nie organizuje się zajęć dydaktycznych. O ile nad uczniami uczęszczającymi na rekolekcje pieczę mają sprawować katecheci, o tyle jednak szkoła ma obowiązek zapewnienia pozostałym uczniom opieki i wychowania. W okresie rekolekcji szkoła nie jest bowiem zwolniona z realizacji zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

Pozostali nauczyciele mogą pomagać w opiece nad uczniami uczęszczającymi na rekolekcje

MEN wskazuje, że dyrektor może wystąpić do nauczycieli innych niż katecheci z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. Dyrektor nie może jednak wydać nauczycielom takiego polecenia służbowego, a co więcej, powinien respektować ich prawo do wolności sumienia i wyznania.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel