MEN: Rodzice mogą organizować zajęcia dodatkowe w przedszkolu po godzinach jego pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami - poinformował resort edukacji i zapowiedział kontrole realizacji nowych przepisów.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami - poinformował resort edukacji i zapowiedział kontrole realizacji nowych przepisów.

Rodzice chcą przekazywać darowizny, żeby zapewnić dzieciom dodatkowe zajęcia

Od 1 września rodzice przedszkolaków, zaskoczeni brakiem oferty zajęć dodatkowych w przedszkolach takich jak angielski czy karate, szukają rozwiązań, by sami zorganizować te zajęcia. Oferują, że za własne środki wynajmą firmę zewnętrzną - jednakże wówczas zajęcia te odbywałyby się poza godzinami pracy przedszkola (wynajęcie sali) albo będą przekazywać darowizny na rzecz przedszkola odpowiadające wysokości dotychczasowych opłat za zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne (ok. 20 - 30 zł/miesiąc).

Resort edukacji zabrania pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców

W kolejnym komunikacie w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach,  MEN podkreśla, że każdy przedszkolak powinien mieć zapewniony dostęp do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić za te zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób będą one prowadzone. Zagwarantowanie tej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.

Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami
Rodzice chcą zajęć dodatkowych w godzinach pracy przedszkola

MEN zaznacza, że organizowanie zajęć przez rodziców możliwe jest jedynie poza godzinami pracy przedszkola, jednakże rodzicom zależy na tym, by zajęcia te odbywały się w czasie, gdy ich dzieci i tak spędzają czas w placówce wychowania przedszkolnego.

Nie będzie zmian w przepisach, ale może zmieni się interpretacja?

Wydaje się, że obniżenie opłat za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu nie zostało poprzedzone wystarczającą analizą kosztów ponoszonych przez rodziców. Dotychczas w przedszkolach, poza obowiązkowymi opłatami za każdą godzinę pobytu dziecka ponad 5 bezpłatnych godzin, pobierano także (fakultatywnie) dodatkowe opłaty za organizowane zajęcia takie jak j. obce, szachy itp. Udział w nich był dobrowolny, a organizowane one były w godzinach pracy przedszkola. Ministerstwo Edukacji, analizując wysokość opłat za przedszkola publiczne w kraju, nie wzięło pod uwagę tych wydatków rodziców, opierając się wyłącznie na wysokości opłat określonych w uchwałach organów prowadzących. W ten sposób nie uzyskało pełnego obrazu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu. MEN nie bierze pod uwagę tego, że oferta przedszkoli publicznych w ten sposób była bogatsza.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oświadczyło, że nie planuje zmiany nowych przepisów i zobowiąże kuratorów oświaty do nadzorowania realizacji przepisów tzw. ustawy przedszkolnej. Może jednak zmieni swą interpretację i umożliwi - na zasadzie dobrowolności - organizowanie dodatkowych zajęć w godzinach pracy przedszkola, za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodziców.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel