MEN: Rozliczenie dotacji na darmowe podręczniki do 15 stycznia 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 grudnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst  lub osobę fizyczną ma obowiązek rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na darmowe podręczniki oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do 15 stycznia 2015 r. - przypomina MEN.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902) określają 3 terminy rozliczenia wykorzystania dotacji, tj. w terminie do dnia:

  • 15 stycznia 2015 r. - rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.
  • 31 stycznia 2015 r. -  rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.
  • 15 marca 2015 r. - Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel