MEN: Termin wakacji nie ulegnie zmianie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Termin ferii letnich nie może być zróżnicowany w zależności od regionu kraju w związku z koniecznością zapewnienia jednolitych terminów egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół. MEN odpowiada na propozycję Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, uznając, że jest ona nie do zaakceptowania.

Termin ferii letnich nie może być zróżnicowany w zależności od regionu kraju w związku z koniecznością zapewnienia jednolitych terminów egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół. MEN odpowiada na propozycję Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, uznając, że jest ona nie do zaakceptowania.

Sezon wakacyjny mógłby trwać dłużej, niż 2 miesiące

Polski Związek Organizatorów Turystyki zaproponował wprowadzenie różnych terminów rozpoczynania wakacji letnich, tak jak to ma miejsce w przypadku ferii zimowych. Dzięki temu, sezon turystyczny trwałby dłużej, niż 2 miesiące. Wakacje w poszczególnych szkołach nadal trwałyby 2 miesiące, jednakże część szkół rozpoczynałaby je już na początku czerwca. W ten sposób rok szkolny, w zależności od regionu kraju, rozpoczynałby się w sierpniu, lub we wrześniu.

Różne terminy wakacji to różne terminy rekrutacji do szkół

Zróżnicowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w różnych regionach kraju znacznie utrudniałoby organizację roku szkolnego, ponieważ uniemożliwiłoby ustalenie jednolitych dla całego kraju terminów sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, co spowodowałoby, że uczniowie nie mieliby zapewnionych takich samych warunków realizacji treści podstawy programowej. To spowodowałoby także różnice w terminach przekazywania do szkół przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zaświadczeń z wynikami sprawdzianu i egzaminów, a w konsekwencji różne terminy rekrutacji do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wprowadzenie proponowanej przez Polską Izbę Organizatorów Turystyki zmiany mogłoby także utrudnić uczniom kontynuowanie nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w innym województwie, gdyż kalendarz rekrutacji, określany przez właściwego kuratora oświaty, powiązany jest z terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dni wolne od zajęć zachęcają do wyjazdów w długie weekendy

Warto dodać, że w 2010 r. wprowadzona została możliwość ustalania przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany umożliwiły w szkole podstawowej ustalenie 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (przed zmianą były to 3 dni), w gimnazjum - 8 dni (przed zmianą - 5 dni), a w szkole, w której odbywa się egzamin maturalny 10 dni (przed zmianą 5 lub 6 dni). Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w ciągu roku szkolnego, powoduje większe zainteresowanie rodzinną ofertą turystyczną przez cały rok (tzw. długie weekendy).

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel