MEN: Termin wakacji nie ulegnie zmianie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 16 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Termin ferii letnich nie może być zróżnicowany w zależności od regionu kraju w związku z koniecznością zapewnienia jednolitych terminów egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół. MEN odpowiada na propozycję Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, uznając, że jest ona nie do zaakceptowania.

Sezon wakacyjny mógłby trwać dłużej, niż 2 miesiące

Polski Związek Organizatorów Turystyki zaproponował wprowadzenie różnych terminów rozpoczynania wakacji letnich, tak jak to ma miejsce w przypadku ferii zimowych. Dzięki temu, sezon turystyczny trwałby dłużej, niż 2 miesiące. Wakacje w poszczególnych szkołach nadal trwałyby 2 miesiące, jednakże część szkół rozpoczynałaby je już na początku czerwca. W ten sposób rok szkolny, w zależności od regionu kraju, rozpoczynałby się w sierpniu, lub we wrześniu.

Różne terminy wakacji to różne terminy rekrutacji do szkół

Zróżnicowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w różnych regionach kraju znacznie utrudniałoby organizację roku szkolnego, ponieważ uniemożliwiłoby ustalenie jednolitych dla całego kraju terminów sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, co spowodowałoby, że uczniowie nie mieliby zapewnionych takich samych warunków realizacji treści podstawy programowej. To spowodowałoby także różnice w terminach przekazywania do szkół przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zaświadczeń z wynikami sprawdzianu i egzaminów, a w konsekwencji różne terminy rekrutacji do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wprowadzenie proponowanej przez Polską Izbę Organizatorów Turystyki zmiany mogłoby także utrudnić uczniom kontynuowanie nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w innym województwie, gdyż kalendarz rekrutacji, określany przez właściwego kuratora oświaty, powiązany jest z terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dni wolne od zajęć zachęcają do wyjazdów w długie weekendy

Warto dodać, że w 2010 r. wprowadzona została możliwość ustalania przez dyrektorów szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmiany umożliwiły w szkole podstawowej ustalenie 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (przed zmianą były to 3 dni), w gimnazjum - 8 dni (przed zmianą - 5 dni), a w szkole, w której odbywa się egzamin maturalny 10 dni (przed zmianą 5 lub 6 dni). Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w ciągu roku szkolnego, powoduje większe zainteresowanie rodzinną ofertą turystyczną przez cały rok (tzw. długie weekendy).

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel