MEN: Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 30 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN: Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów

Resort edukacji przypomina, że uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Sprawdź, na jakich warunkach można otrzymać stypendium i do kiedy składać wnioski!

Kto może otrzymać stypendium

Stypendium można otrzymać na podstawie:

1)      spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym,

2)      występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują m.in. takie okoliczności:

a)      bezrobocie rodziców, względnie innych opiekunów prawnych,

b)      niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny,

c)      ciężka lub długotrwała choroba,

d)      wielodzietność,

e)      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f)       alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,

g)      niepełna rodzina – tzn. uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na okoliczności takie jak np. śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,

h)      wystąpienie zdarzenia losowego, np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny ucznia.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  94,40 zł  do 236 zł miesięczne. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie, a wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Do kiedy można składać wnioski

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium w przypadku:

  • uczniów – do 15 września danego roku szkolnego,
  • słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższych terminów. Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. W części samorządów wnioski składa się w ośrodkach pomocy społecznej.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel