MEN: Zasiłek szkolny dla ofiar wybuchu w Jankowie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

14 listopada w Jankowie Przygodzkim pod Ostrowem Wielkopolskim eksplodował gazociąg. Rodziny uczniów, które ucierpiały podczas wybuchu i pożaru gazu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zasiłku szkolnego. Jego udzielenie nie jest zależne od wysokości dochodu w rodzinie.

14 listopada w Jankowie Przygodzkim pod Ostrowem Wielkopolskim eksplodował gazociąg. Rodziny uczniów, które ucierpiały podczas wybuchu i pożaru gazu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zasiłku szkolnego. Jego udzielenie nie jest zależne od wysokości dochodu w rodzinie.

Na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych uczniów gmina Przygodzice dysponuje środkami z puli 36 124 zł, przekazanej jej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (na okres od września do grudnia br.). W przypadku wyczerpania się tych środków będzie możliwość przyznania gminie dodatkowej dotacji na wypłatę pomocy dla uczniów.

Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego może wynosić maksymalnie 530 zł. Może on jednak być wypłacany kilkakrotnie, w zależności od potrzeb poszkodowanych uczniów.
Wszystkie rodziny dotknięte skutkami wybuchu gazu oraz następującym po nim pożarze, które mają dzieci w wieku szkolnym powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach - ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice, tel. centrali 0-62 592 - 59 - 80.

O pomoc materialną w postaci zasiłków szkolnych mogą się ubiegać:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizacje obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
Źródło:
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel