Nauka programowania dla nauczycieli szkół podstawowych – konkurs

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 3 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Nauka programowania dla nauczycieli szkół podstawowych – konkurs

Od 29 sierpnia do 30 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ma on na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Poznaj szczegóły zgłaszania się na konkurs!

Konkurs dla nauczycieli

Projekt umożliwi nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • instytucje publiczne z obszaru nauki,
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
 • instytucje publiczne z obszaru kultury,
 • szkoły wyższe,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Jak składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać:

 • elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, formularz wniosku zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru,
 • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel