Od 25 maja szkoły zapewnią opiekę uczniom klas I-III

Data publikacji: 14 maja 2020 r.
Poleć znajomemu
Od 25 maja szkoły zapewnią opiekę uczniom klas I-III

Częściowe otwarcie wybranych placówek oświatowych, w tym zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III planuje wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawdź, jakie dokładnie zajęcia i w jakich placówkach mają być realizowane od 18 maja, 25 maja i 1 czerwca 2020 r.

Zmiany od 18 maja 2020 r.

Rodzaj zajęć

Dotyczy

Dodatkowe warunki

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych, które nie mogły odbywać się na odległość

Słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych 

 • zgoda słuchacza lub rodzica albo opiekuna prawnego niepełnoletniego słuchacza
 • zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia, które nie mogły odbywać się na odległość

Uczniów klas III branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

  • motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
  • samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
  • traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Bezpośrednie zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

 

 • Dzieci mających opinię o potrzebie WWR,
 • Dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • Dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  wymagających wsparcia.
  • za zgodą rodziców,
  • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych
 

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

 

 • Placówek, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów tj. młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska  pracy pozaszkolnej oraz placówki specjalistyczne.
 • Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.
 

Zmiany od 25 maja 2020 r.

Rodzaj zajęć

Dotyczy

Dodatkowe warunki

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Uczniów III klas technikum

Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Uczniów klas I-III szkół podstawowych

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty

Uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych

 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
 • Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.
 • MEN apeluje, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Konsultacje szkolne dla tegorocznych maturzystów

Absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

 • W szczególności wsparcie dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizowanie dla nich konsultacji indywidualnych.

 

Zmiany od 1 czerwca 2020 r.

Rodzaj zajęć

Dotyczy

Dodatkowe warunki

Konsultacje ze wszystkich przedmiotów na ternie szkoły

Uczniów pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży  

 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
 • Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
W kolejnych tygodniach MEN będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.
Śledź omówienia i praktyczne wskazówki dotyczące nowych przepisów na łamach Aktualności Portalu Oświatowego.
Źródło:
 • Komunikat Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z 13 maja 2020 r. „Co ze szkołami do wakacji”.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel