Podsumowanie sprawdzianu szóstoklasistów

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 3 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów z całej Polski 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło do sprawdzianu. Egzamin przebiegał prawidłowo. Nie odnotowano odstępstw od procedur z wyjątkiem jednej szkoły w woj. łódzkim - podsumowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponad 350 tysięcy szóstoklasistów z całej Polski 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło do sprawdzianu. Egzamin przebiegał prawidłowo. Nie odnotowano odstępstw od procedur z wyjątkiem jednej szkoły w woj. łódzkim - podsumowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Standardowy przebieg

Sprawdzian trwał 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten był przedłużony o maksymalnie 30 minut). Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały zakodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Cel: sprawdzenie wiedzy uczniów

Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany jest poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Są to:

  • czytanie,
  • pisanie,
  • rozumowanie,
  • korzystanie z informacji oraz
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Arkusze testu rozwiązywanego przez szóstoklasistów można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Wyniki w czerwcu

Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie - szóstoklasiści otrzymają je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do dzisiejszego sprawdzianu, będzie mógł to zrobić 3 czerwca.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel