Polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2016/2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 8 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Polityka oświatowa państwa na rok szkolny 2016/2017

Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji informatycznych to najważniejsze priorytety MEN w roku szkolnym 2016/2017. Oprócz kierunków realizacji polityki oświatowej resort wyznaczył także główne kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego i monitorowania. Podpowiadamy, jakie będą priorytety oświatowe w zbliżającym się roku szkolnym.

4 najważniejsze kierunki realizacji polityki oświatowej

Jak co roku na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty minister edukacji narodowej określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. W roku szkolnym  2016/2017 są to:

1)        Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.

2)        Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.

3)        Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4)        Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Główne kierunki działań z zakresu nadzoru pedagogicznego

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

W zakresie kontroli:

1)        w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej”,

2)        w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych – „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu”,

3)        w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”

W zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie  wymagań:

1)      „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”,

2)      „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3 obszary monitorowania

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie obejmie:

1)      „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.

2)      „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.

3)      „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler
Słowa kluczowe:
politykasystem oświaty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel