RIO: Przekształcenie zespołu szkół to nie likwidacja

Data publikacji: 30 października 2017 r.
Poleć znajomemu
RIO: Przekształcenie zespołu szkół to nie likwidacja

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych nie jest wymagane w przypadku przekształcenia zespołu szkół. Taką opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Procedura likwidacyjna – czy w przekształcanej jednostce

Do RIO w Opolu skierowane zostało pytanie, czy w związku z przekształceniem z mocy prawa zespołu szkół: sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią szkołą podstawową, należy przeprowadzić procedurę likwidacji jednostki, czyli:

  • przeprowadzić inwentaryzację,
  • zamknąć księgi rachunkowe,
  • sporządzić bilans,
  • sporządzić sprawozdanie budżetowe.

Kiedy zamknięcie ksiąg i przeprowadzenie inwentaryzacji

W odpowiedzi RIO stwierdziło, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Inwentaryzację przeprowadza się również w dniu zakończenia działalności jednostki oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Samorząd prowadzący zespół publicznych szkół musi do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdzić jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Jak uznało RIO: przekształcenie z mocy prawa zespołu szkół to nie likwidacja, dlatego też nie jest wymagane zamknięcie ksiąg rachunkowych zespołu, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel